KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách thêm hoặc xóa dấu ngắt trang trong Word 2016

Cách thêm hoặc xóa dấu ngắt trang trong Word 2016

Nếu bạn muốn định dạng tài liệu của mình để chúng in và nhìn theo cách bạn cần, bạn cần ngắt trang. Công cụ ngắt trang trong Microsoft Word cho phép bạn kiểm soát nơi một trang kết thúc và trang tiếp theo bắt đầu. Dưới đây là cách thêm ngắt trang, chọn trong số nhiều loại ngắt trang bạn có thể thêm và cả cách xóa chúng.

Cách thêm ngắt trang

Word tự động thêm ngắt trang khi thêm nhiều nội dung hơn mức có thể vừa trên một trang, nhưng đôi khi bạn sẽ muốn thêm ngắt ở một nơi khác - ví dụ: nếu bạn đang tạo một phần mới trong một tài liệu dài hoặc bạn muốn tạo nhiều không gian hơn xung quanh một hình ảnh hoặc biểu đồ.
 
Có hai bước đơn giản để tạo ngắt trang của bạn:
 
1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn bắt đầu một trang mới. Ví dụ, nếu bạn muốn chia nhỏ một tài liệu dài và chèn ngắt trang giữa các đoạn, hãy đảm bảo con trỏ ở phía trước ký tự đầu tiên sẽ bắt đầu trang mới.
 
 
Nếu bạn vừa hoàn thành một đoạn văn và muốn bắt đầu nhập vào một trang mới, con trỏ sẽ ở cuối đoạn văn và bạn có thể tiếp tục bước 2.
 
2. Chuyển đến Insert > Pages > Page Break.. Word sẽ bắt đầu một trang mới bất cứ nơi nào con trỏ.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt CTRL + Enter để nhanh chóng thêm ngắt trang.

Các loại nghỉ giải lao khác

Word cũng cung cấp các loại nghỉ bổ sung mà bạn có thể thêm vào tài liệu của mình.
 
Phá vỡ cột: Nếu tài liệu của bạn được định dạng thành nhiều cột, bạn có thể buộc văn bản từ cột đầu tiên chuyển sang cột tiếp theo. Đây là một tùy chọn tốt hơn so với nhấn Enter một vài lần để di chuyển văn bản sang cột tiếp theo, vì việc đó có thể làm rối định dạng của bạn nếu kích thước phông chữ thay đổi hoặc bạn chỉnh sửa văn bản.
 
Gói văn bản: Nếu bạn có một hình ảnh hoặc đối tượng khác trong tài liệu của mình và muốn thêm chú thích, ngắt gói văn bản sẽ giữ chú thích với đối tượng trong khi làm cho phần còn lại của tài liệu chảy xung quanh cả đối tượng và chú thích của bạn.
 
Trang tiếp theo: Điều này hoạt động giống như ngắt trang trong menu Chèn, ngoại trừ nó cũng tạo ra một phần mới với tùy chọn sử dụng định dạng hoàn toàn khác với các phần trước. Ví dụ: bạn có thể sử dụng một phần khác để xoay trang sang chế độ ngang hoặc dọc, thêm đầu trang hoặc chân trang khác hoặc định dạng phần đó thành các cột mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của tài liệu.
 
Ngắt liên tục: Tạo một phần mới, như ngắt trang tiếp theo, nhưng không bắt đầu bạn trên một trang mới.
 
Ngắt trang chẵn và lẻ: Chèn dấu ngắt phần và cũng đưa bạn đến trang chẵn hoặc lẻ tiếp theo (tùy thuộc vào loại ngắt bạn chọn) để bạn có thể định dạng các trang xen kẽ của mình trong tài liệu khác nhau (ví dụ: trang phải hoặc trái trong một trang sách).
Cách xóa dấu chấm trang
Bạn có thể xóa ngắt trang mà bạn đã thêm và cũng điều chỉnh nơi ngắt trang tự động của Word xuất hiện.
 
Để xóa ngắt trang thủ công:
 
1. Nhấp vào biểu tượng Show/Hide symbol , xuất hiện dưới dạng dấu đoạn (¶) trên tab Trang chủ. Điều này sẽ hiển thị các ký tự không in ẩn như dấu cách và dấu ngắt trang.

Nhấp đúp vào dấu ngắt bạn muốn xóa
 
3. Nhấn Xóa.
 
Mặc dù bạn không thể xóa ngắt trang tự động, bạn có thể điều chỉnh nơi chúng hạ cánh và do đó giữ các đoạn hoặc dòng cụ thể cùng nhau.
 
1. Đánh dấu các đoạn hoặc dòng bạn muốn giữ lại với nhau.
 
 
2. Trong tab Bố cục, open the paragraph settings  cách nhấp vào biểu tượng tùy chọn mở rộng.
 
 
3. Trong tab Dòng và ngắt trang, chọn một hoặc nhiều tùy chọn sau:
 
Window/Orphan control: Đảm bảo ít nhất hai dòng của đoạn văn ở đầu hoặc cuối trang
Keep with next: Đảm bảo không có ngắt quãng giữa các đoạn đã chọn của bạn
Keep lines together: Ngăn chặn ngắt trang ở giữa một đoạn
Page break before: Thêm ngắt trang trước đoạn bạn đã chọn
 
Tất cả các tùy chọn này giúp bạn kiểm soát tốt hơn định dạng và luồng tài liệu của mình.

Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt