KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách tìm số lớn nhất gần nhất trong excel

Cách tìm số lớn nhất gần nhất trong excel

Cách tìm số lớn nhất gần nhất trong danh sách giá trị không theo thứ tự Hướng dẫn Excel này giải thích cách tìm số lớn nhất gần nhất từ ​​danh sách giá trị không theo thứ tự với ảnh chụp màn hình và hướng dẫn.
Sẽ khó tìm ra giá trị lớn hơn gần nhất khi danh sách các số của bạn là ngẫu nhiên và không được đặt hàng, nhưng có thể. Hãy cùng khám phá cách thực hiện điều này.
 
Thí dụ
Trong ví dụ của chúng tôi dưới đây, chúng tôi có một danh sách các độ dài vật liệu trong cột A trong phạm vi A2: A13. Trong cột B, khách hàng yêu cầu kích thước như 318 trong ô B2, 445 trong ô B3, v.v.
 
Vì chúng tôi cần cung cấp độ dài ít nhất là miễn là khách hàng được yêu cầu, chúng tôi cần một công thức sẽ tìm giá trị lớn hơn tiếp theo trong danh sách độ dài của tài liệu (A2: 13).
 
Dựa trên bảng tính bên dưới:

Trong ô C2, chúng tôi đã tạo công thức sau sử dụng hàm SMALL với hàm COUNTIF để tìm giá trị lớn hơn tiếp theo trong danh sách độ dài của tài liệu:
 
=SMALL($A$2:$A$13,COUNTIF($A$2:$A$13,"<"&B2)+1)
Công thức này sẽ xem xét giá trị trong B2 và tìm giá trị lớn hơn tiếp theo trong phạm vi $ A $ 2: $ A13. Lưu ý rằng chúng tôi đã sử dụng tham chiếu tuyệt đối trên phạm vi $ A $ 2: $ A13 trong công thức. Điều này được thực hiện sao cho công thức có thể được sao chép thành công tới các ô C3 và C4 và không điều chỉnh lại cột Một ô sẽ được tìm kiếm.
 
Ví dụ khác
Dưới đây là các ví dụ khác cho thấy cách tìm các giá trị trong danh sách không theo thứ tự trong Excel:
 
Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt