công ty kế toán minh việt

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ trong doanh nghiệp hiện nay và bản chất của loại hình kinh doanh dịch vụ

Kinh doanh dịch vụ là ngành kinh tế tổng hợp, liên quan tới nhiều mặt khác nhau của đời sống xã hội (hoạt động xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị, giao lưu quốc tế...). Điều này xuất phát từ các nhu cầu phong phú, đa dạng của du khách; đổng thời cũng xuất phát từ tính an toàn và hiệu quà trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Do vậy, kinh doanh dịch vụ thường bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau như: kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh VUI chơi - giai trí, kinh doanh vận chuyên, kinh doanh hàng hóa... Các hoạt động này có quy trình công nghệ khác nhau, Chi phí kinh doanh củng không giống nhau...

đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ

Kinh doanh dịch vụ là hoạt động cung ứng lao vụ, dịch ụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt và đời sống dân cư cũng như hục vụ cho nhu câu sản xuâ’t kinh doanh toàn xã hội.

Hoạt động lãnh doanh dịch vụ rất đa dạng. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ có thể được thực hiện và cung ứng đơn lẻ, có thê’ được thực hiện và cung ứng đồng thời trong một "gói dịch vụ" nào đó và mang tính chát bổ trợ nhau. Ví dụ: ngành viễn thông có thê thực hiện loại hình viễn thông cố định, di động, cho thuê kênh viễn thông nội địa và quốc tế; ngành vận tải có các phương thức như: vận tải thủy, vận tải đường bộ, đường không, đường sắt...; ngành du lịch có các phương thức du lịch theo tuor trong nước, quốc tế, tour trọn gói hoặc từng phần..., chính sự đa dạng về phương thức thực hiện dịch vụ dẫn đến sự đa dạng vê' đôì tượng quản lý cũng như sự phức tạp trong tổ chức công tác kế toán nói chung, đặc biệt là tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh như: xác định đôì tượng kế toán tập hợp chi phí, đôì tượng ghi nhận doanh thu và xác định kết quả có thể theo từng loại hình, từng phương thức và từng loại hình kinh doanh dịch vụ.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ có tính không tách rời: Quá trình sản xuât, phục vụ, và tiêu thụ thường gắn liên với nhau, quá trình sản xuất sàn phẩm cũng đồng thời là quá trình tiêu thụ sản phâm. Do đó khó có thể phân biệt một cách rõ ràng chi phí ở từng khâu sản xuất và tiêu thụ. Vì vậy, tùy theo từng loại hoạt động dịch vụ đặc thù mà xác định nội dung chi phí phù hợp cấu thành nên giá sản phẩm.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ có tính rủi ro cao và tính bố trợ lẫn nhau: có những loại hoạt động dịch vụ đê’ hoàn thành

sản phâm dịch vụ, doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều loại chi phí khác nhau nhưng đôi khi vẫn không hoàn thành đưọc gị phâm như mong muốn, trong khi đó kết quả của nó (nếu có) thì rất nhiều ngành khác nhau được hưởng. Ví dụ như hoạt dộng hội chợ triển lãm, chi phí cho trước ngày tổ chức hội chợ là rất lớn như chi phí quảng cáo, in giây mời, chi phí chuẩn bị cho các gian hàng... nhưng kết quá có thể có rất ít khách hàng. Khi đã có khách hàng thì rất nhiều ngành khác nhau được hường thu nhập như khách sạn, vận chuyển, bưu điện, hải quan, thuế...

Hoạt động kinh doanh dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người. Chi phí nhân công thường chiếm ti trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh dịch vụ, còn các chi phí vé nguyên vật liệu và chi phí khác chiếm ti trọng không đáng kê. Điểu này đặc biệt đúng đối với những loại hoạt động dịch vụ mang tính kĩ thuật, hàm lượng chi phí về chất xám trong sản phẩm chiếm ti trọng cao.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ có tính cạnh tranh kém do sản phẩm dịch vụ hoàn thành không tổn kho thành phấm, sản phẩm không tổn kho, không lưu trữ được. Người sàn xuất sản phẩm dịch vụ chi lưu trử những yếu tố dưới dạng tiền sản phẩm dịch vụ chứ không phải là sản phẩm dịch vụ. Do đó, sàn phâm dịch vụ hoàn thành thường được xác định là tiêu thụ ngay; tuy nhiên đối với một số dịch vụ nhu may đo, sửa chửa... tuy đã hoàn thành nhưng chưa ghi doanh thu do chưa trả hàng cho khách thì chi phí cho những dịch vụ đó vẫn coi là chi phí của sàn phẩm chưa hoàn thành.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ có tính không đổng nhât: cùng một loại dịch vụ nhưng được thực hiện và cung ứng bói những người khác nhau, cho các đôì tượng khách hàng khác nhau, ở những lần phục vụ khác nhau đôi khi phương thức phục vụ và châ't lượng dịch vụ không giống nhau.

Sản phẩm của hoạt động kinh doanh dịch vụ có tính vô hình: Hầu hết sán phấm cúa hoạt động dịch vụ không mang hình thái vật châ't cụ thế gây khó khàn trong việc kiếm soát châ't lượng dịch vụ trước khi cung ứng cho khách hàng.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hãy tham khảo ngay một khóa học kế toán thương mại dịch vụ sẽ giúp quý anh chị hiểu rõ hơn để có thể quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất

35.171.146.16

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào