công ty kế toán minh việt

Điểm mới của hoàn thuế GTGT dịch vụ xuất khẩu năm 2019 thoe Tổng cục Thuế có công văn số 1016/TCT-CS ngày 25/03/2019 về chính sách thuế GTGT

Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Tổng cục Thuế có công văn số 1016/TCT-CS ngày 25/03/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT

Theo đó, trường hợp Công ty có kinh doanh xuất khẩu nông sản (chè) hiện có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (trên 300 triệu đồng), Công ty có doanh thu của hoạt động xuất khẩu đến hết tháng 03/2018, tháng 04/2018 Công ty lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT kỳ tháng 04/2018 (kê khai lũy tiến từ tháng 03/2017 đến tháng 04/2018), tháng 04/2018 Công ty không có doanh thu của hoạt động xuất khẩu thì Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ trên 300 triệu đồng lũy kế đến hết tháng 03/2018.

 

35.171.146.16

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn