công ty kế toán minh việt

Tại Công văn số 4409 của Tổng cục Thuế đã giới thiệu những điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được cập nhật trong bài viết dưới đây:

Điểm mới của Thông tư 66/2019

Những thay đổi tại thông tư 66/2016/TT-BTC như sau:

Thông tư 66 đã bổ sung:

  • Sửa đổi chứng từ điện tử, chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại;
  • Có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ giấy khi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi…

Quy định rõ ràng, chi tiết hơn một số nội dung như:

  • Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử;
  • Thời gian cụ thể nộp từng hồ sơ thuế điện tử;
  • Người nộp thuế chỉ được thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế sau khi được thông báo chấp nhận cấp tài khoản giao dịch điện tử…

Giảm thời hạn cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận cho người nộp thuế khi hồ sơ có sai sót từ 03 ngày xuống còn 02 ngày để người nộp thuế kịp thời nộp hồ sơ khác;

Về biểu mẫu: Sửa đổi 05 biểu mẫu, bãi bỏ 02 biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 110/2015/TT-BTC và bổ sung thêm 03 biểu mẫu mới…

 

THAM KHẢO THÊM:

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cho mọi doanh nghiệp

 

3.233.219.101

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn