KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánKế toán thường gặp những lỗi gì liên quan đến chữ ký

Trong kế toán hay kiểm toán chữ ký là một trong những lỗi thường gặp nhất bài viết dưới đây Kế Toán Minh Việt thống kê các lỗi thường gặp và , mức phạt của cơ quan thuế

Căn cứ vào Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

lỗi liên quan đến chữ ký

Các lỗi thường gặp về chữ ký trong kế toán kiểm toán mới nhất năm 2020 bao gồm:

1, Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu, , mức phạt là 3 - 5 triệu đồng

2, Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn, , mức phạt 3 - 5 triệu đồng

3, Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký , mức phạt là 5 - 10 triệu đồng

4, Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền , mức phạt là 5 - 10 triệu đồng

5, Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký , mức phạt là 5 - 10 triệu đồng

6, Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ , mức phạt là 5 - 10 triệu đồng

7, Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán , mức phạt là 20 - 30 triệu đồng

8, Lập sổ kế toán thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán , mức phạt là 1 - 2 triệu đồng

9, Sổ kế toán không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy , mức phạt là1 - 2 triệu đồng

10, Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán , mức phạt là 5 - 10 triệu đồng

11, Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định , mức phạt là 3 - 5 triệu đồng

12, Báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định , mức phạt là1 - 2 triệu đồng

13, Ký báo cáo kiểm toán không đúng thẩm quyền theo quy định , mức phạt là 5 - 10 triệu đồng

14, Ký báo cáo kiểm toán trước ngày ký báo cáo tài chính được kiểm toán , mức phạt là5 - 10 triệu đồng

15, Ký báo cáo kiểm toán khi không phải là kiểm toán viên hành nghề , mức phạt là 10 - 20 triệu đồng

16, Ký báo cáo kiểm toán quá ba năm liên tục cho một đơn vị được kiểm toán , mức phạt là 10 - 20 triệu đồng

17, Bố trí kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán không đúng thẩm quyền theo quy định , mức phạt là 10 - 20 triệu đồng

18, Phát hành báo cáo kiểm toán mà ngày ký báo cáo kiểm toán trước ngày ký báo cáo tài chính , mức phạt là 10 - 20 triệu đồng

19, Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định , mức phạt là 10 - 20 triệu đồng

20, Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền , mức phạt làPhạt cảnh cáo

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt