KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMức đóng đoàn phí và kinh phí công đoàn năm 2024

Mức đóng đoàn phí và kinh phí công đoàn năm 2024 tại Việt Nam được xác định và điều chỉnh theo các quy định hiện hành của pháp luật lao động. Đây là các khoản tiền quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn tài chính cho các hoạt động của công đoàn, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Mức đóng đoàn phí và kinh phí công đoàn năm 2024

Mức đóng đoàn phí công đoàn được quy định dựa trên mức lương cơ sở và các khoản phụ cấp liên quan đến tiền lương của người lao động. Theo đó, các đoàn viên công đoàn ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định sẽ đóng mức phí được tính dựa trên 1% của tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH). Trong khi đó, đoàn viên ở các doanh nghiệp nhà nước sẽ đóng mức phí dựa trên 1% của tiền lương thực lĩnh. Mức đóng đoàn phí tối đa là 10% của mức lương cơ sở, hiện nay là 149.000 đồng/tháng.

Còn đối với kinh phí công đoàn, doanh nghiệp sẽ phải đóng mức phí là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Quỹ tiền lương này bao gồm tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

Mức đóng đoàn phí và kinh phí công đoàn năm 2024

A. Mức đóng đoàn phí công đoàn mới nhất

Dưới đây là mức đóng đoàn phí công đoàn mới nhất vào năm 2024, theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016:

1. Đối với đoàn viên ở công đoàn cơ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định:

Mức đóng hàng tháng = 1% x Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề.

2. Đối với đoàn viên ở công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối):

Mức đóng hàng tháng = 1% x Tiền lương thực lĩnh.

Tiền lương thực lĩnh là tiền lương đã khấu trừ tiền đóng khấu trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên.

Mức đóng đoàn phí tối đa = 10% x Mức lương cơ sở = 149.000 đồng/tháng (Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng).

3. Đối với đoàn viên ở công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước:

Mức đóng hàng tháng = 1% x Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Mức đóng đoàn phí tối đa = 10% x Mức lương cơ sở = 149.000 đồng/tháng.

4. Trường hợp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí hoặc đoàn viên không phải đóng BHXH:

Mức đóng ấn định thấp nhất = 1% x Mức lương cơ sở = 14.900 đồng/tháng.

5. Trường hợp không phải đóng đoàn phí:

Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên đang trong thời gian hưởng trợ cấp.

Đoàn viên công đoàn trong thời gian không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương.

B. Mức trích nộp kinh phí công đoàn 2024

Theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP, mức trích nộp kinh phí công đoàn của doanh nghiệp được quy định như sau:

Mức đóng = 2% x Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Trong đó, Quỹ tiền lương này được xác định như sau:

- Là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

- Riêng với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, Quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của:

+ Cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng.

+ Lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị.

+ Cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học-kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

Việc đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp được thực hiện hàng tháng cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Trừ trường hợp các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh, đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc, dựa trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Đối tượng phải đóng đoàn phí và kinh phí công đoàn

Theo quy định của Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012, người phải đóng đoàn phí và kinh phí công đoàn được xác định như sau:

1. Đoàn phí công đoàn:

Được đóng bởi đoàn viên công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều này có nghĩa là chỉ những người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn mới phải đóng đoàn phí này.

Trong trường hợp người lao động không tham gia hoặc doanh nghiệp không thành lập công đoàn cơ sở, thì người lao động sẽ không phải đóng đoàn phí.

2. Kinh phí công đoàn:

Được đóng bởi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Việc đóng kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động, và áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bất kể có thành lập công đoàn cơ sở hay không.

Đoàn phí và kinh phí công đoàn là các nguồn thu tài chính của công đoàn, được sử dụng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của người lao động, bao gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, hỗ trợ trong các tình huống khó khăn như ốm đau, thai sản, và cũng để khen thưởng những thành tích trong học tập và công việc của người lao động và con của họ.

Không đóng đoàn phí và kinh phí công đoàn có bị phạt

Theo quy định của Điều 37 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, các doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu không chịu đóng hoặc không đóng đủ kinh phí công đoàn. Dưới đây là các trường hợp và mức phạt cụ thể:

- Trường hợp chậm đóng kinh phí công đoàn hoặc đóng không đúng mức quy định:

Phạt tiền từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn.

- Trường hợp không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng:

Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn.

Lưu ý rằng mức phạt trong các trường hợp này không quá 75 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng, và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định xử phạt.

Mức đóng đoàn phí và kinh phí công đoàn năm 2024 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn tài chính để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của người lao động tại Việt Nam. Đoàn phí được quy định dựa trên mức lương cơ sở và các khoản phụ cấp liên quan, trong khi kinh phí công đoàn được tính dựa trên quỹ tiền lương của người lao động. Việc nộp các khoản này là trách nhiệm của cả đoàn viên và doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động của công đoàn diễn ra mạnh mẽ và hiệu quả.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt