công ty kế toán minh việt

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng 5.3% từ ngày 01/01/2019  đồng nghĩa với việc mức lương tối thiểu để tham gia BHXH sẽ tăng lên

mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Bảng mức lương tối thiểu vùng năm 2019

 Các khoản trích theo lương

Trích vào chi phí của doanh   nghiệp

Trích vào lương người lao động

             Tổng

Bảo hiểm xã hội  (BHXH)

 17.5%

8%

25.5%

Bảo hiểm y tế      (BHYT)

3%

1.5%

4.5%

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1.5%

1%

2.5%

Tổng

21.5%

10.5%

32%

Kinh phí công đoàn    (KPCĐ)

2%

 

 2%

 Trong khoản BHXH : 17,5% trích vào chi phí của doanh nghiệp bao gồm 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 0.5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 8% trích vào lương người lao động đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

=>> Như vậy, nhìn vào bảng trên ta có thể nhận thấy rằng:

+ Tổng cộng hàng tháng doanh nghiệp phải đóng cho cơ quan BHXH là 32% , trong đó trích từ tiền lương của người lao động là 10.5%

+ Doanh nghiệp phải đóng có Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% (KPCĐ) trên quỹ tiền lương hàng tháng của những người tham gia BHXH

=>>Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng 5.3%

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 2019. Ngày 13/08/2018, hội đồng tiền lương Quốc gia đã họp bàn về lương tối thiểu vùng năm 2019 và đã thống nhất ý kiến 100% với phương án điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2019 từ 160.000 đồng đến 200.000 đồng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2019.

Sau đây Kế Toán Minh Việt xin gửi đến các bạn bảng so sánh mức lương tối thiểu vùng năm 2019 so với năm 2018:

   Mức lương tối thiểu vùng 2018

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

% tăng lên vào năm 2019

 Vùng I  : 3.980.000 đồng/tháng

 Vùng I  : 4.180.000 đồng/tháng

Tăng thêm 5.0%

 Vùng II : 3.530.000 đồng/tháng

 Vùng II : 3.710.000 đồng/tháng

 Tăng thêm 5.1%

 Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng

 Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng

 Tăng thêm 5.2%

 Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng

 Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng

Tăng thêm 5.8%

 Như vật, ta có thể thấy mức lương tối thiểu vùng năm 2019 đã tăng lên so với năm 2018. Theo Bộ lao động thương binh và xã hội thì việc tăng mức lương tối thiểu vùng này là để đảm bảo mức lương thực tế cho người lao động và gia đình của họ.

Từ ngày 01/01/2019 thì mức lương tối thiểu vùng mới sẽ chính thức được áp dụng đồng nghĩa với việc mức lương tối thiểu để tham gia BHXH sẽ tăng lên

 Vùng

Mức lương thấp nhất để tham gia BHXH năm 2019

    Đối với lao động chưa qua đào tạo

(đồng/tháng)

Đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên                                              (đồng/tháng)

             Vùng 1

 4.180.000

 4.180.000 + (4.180.000 x 7%) = 4.472.600

             Vùng 2

3.710.000

 3.710.000 + (3.710.000 x 7%) = 3.969.700

             Vùng 3

3.250.000

 3.250.000 + (3.250.000 x 7%) = 3.477.500

            Vùng 4

2.920.000

 2.920.000 + (2.920.000 x 7%) = 3.156.500

 Doanh nghiệp cần phải cập nhập nhanh chóng, rà soát lại mức lương tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội. Với những đối tượng tham gia BHXH với mức thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019 thì cần phải điều chỉnh lại mức lương sau đó làm thủ tục báo tăng mức đóng tham gia BHXH. Đối với các doanh nghiệp có trên 10 lao động, đã đăng ký thang bảng lương tại bậc 1 thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019 cũng sẽ phải điều chỉnh lại mức lương sau đó làm thủ tục báo tăng mức đóng tham gia BHXH.

 

3.230.154.129

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn