công ty kế toán minh việt

Nội dung cơ bản khi đọc báo cáo tài chính

Rất nhiều chủ doanh nghiệp đều quan tâm tới vấn đề đọc báo cáo tài chính và kiểm tra báo cáo tài chính để biết được tình hình phát triển của doanh nghiệp

Vậy nội dung cơ bản khi đọc báo cáo tài chính gồm những gì

Trước tiên cần biết Báo cáo tài chính là gì ?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Có hai loại là báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất. Một bộ báo cáo tài chính bao gồm những gì mới đáp ứng  yêu cầu của chủ doanh nghiệp, sự quản lý của cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích cho những người sử dụng  trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

nội dung cơ bản khi đọc báo cáo tài chính

Bạn nên biết:

Mục đích của báo cáo tài chính

 –  Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ DN, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

   +  Tài sản

   +  Nợ phải trả

   +  Vốn chủ sở hữu

   +  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;

   +  Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.

 –  Ngoài các thông tin này, DN còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày BCTC

Thứ hai những nội dung cơ bản của báo cáo tài chính bao gồm:

–  Hệ thống BCTC năm áp dụng cho các DN nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

   +  Báo cáo bắt buộc:

      •  Báo cáo tình hình tài chính                           Mẫu số B01a – DNN

      •  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         Mẫu số B02 – DNN

      •  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính               Mẫu số B09 – DNN

      •  BCTC gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, DN có thể lựa chọn lập BCTC tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN.

   +  Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

      •  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                         Mẫu số B03 – DNN

  –   Hệ thống BCTC năm áp dụng cho các DN nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

   +  Báo cáo bắt buộc:

      •  Báo cáo tình hình tài chính                          Mẫu số B01 – DNNKLT

      •    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh       Mẫu số B02 – DNN

      •   Bản thuyết minh Báo cáo tài chính             Mẫu số B09 – DNNKLT

   +  Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

      •  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                          Mẫu số B03 – DNN

 –   Hệ thống BCTC năm bắt buộc áp dụng cho các DN siêu nhỏ bao gồm:

      •  Báo cáo tình hình tài chính                                Mẫu số B01 – DNSN

      •  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh             Mẫu số B02 – DNSN

      •  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính                   Mẫu số B09 – DNSN

 –   Khi lập BCTC, các DN phải tuân thủ biểu mẫu BCTC theo quy định. Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các DN có thể sửa đổi, bổ sung BCTC cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của DN nhưng phải được BTC chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

 –   Ngoài ra, DN có thể lập thêm các báo cáo khác để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Nếu doanh nghiệp chưa biết cách lập báo cáo tài chính hãy tham khảo ngay gói: Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Với mức chi phí thấp nhất - chất lượng dịch vụ tốt nhất

34.204.179.0

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn