công ty kế toán minh việt

Quy định mới nhất về việc sáp nhập và hợp nhất của doanh nghiệp theo điều 194, 195 luật doanh nghiệp năm 2014

Quy định mới nhất về việc sáp nhập và hợp nhất của doanh nghiệp đã không phải là vấn đề mới nhưng bản thân hai từ ngữ này rất dễ gây ra nhầm lẫn với nhau. Vậy bản chất sáp nhập và hợp nhất của doanh nghiệp là gì?

 

Tiêu chí

Hợp nhất doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

 

 

Khái niệm chung

Điều 194 Luật Doanh nghiệp 2014

Hợp nhất doanh nghiệp là việc có nhiều công ty hợp nhất thành một công ty mới, cũng đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014

Sáp nhập doanh nghiệp là việc có nhiều công ty sáp nhập vào một công ty khác, cũng đồng thời đã chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị sáp nhập.

 

Chủ thể có liên quan

- Công ty đã bị hợp nhất

- Công ty được hợp nhất

 

- Công ty đã bị sáp nhập

- Công ty nhận sáp nhập

 

 

 

Về mặt bản chất

Để thành lập công ty mới cần góp chung tài sản, nghĩa vụ, quyền và lợi ích.

Công ty nhận sáp nhập nhận được quyền, được chuyển toàn bộ tài sản, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang.

 

 

Hậu quả về mặt pháp lý

Chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất và Tạo ra một công ty mới - công ty được hợp nhất.

Giữ nguyen sự tồn tại của công ty nhận sáp nhập và Chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị sáp nhập .

 

 

 

 

Việc đăng ký doanh nghiệp

 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp kèm theo hồ sơ các công ty được hợp nhất tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo :

- Hợp đồng được hợp nhất.

- Hợp đồng hợp nhất được thông qua biên bản họp và

Nghị quyết .

Đăng ký thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp do công ty nhận sáp nhập tiến hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục của hợp nhất/sáp nhập

Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng hợp nhất đối với các công ty bị hợp nhất

Bước 2: Điều lệ công ty hợp nhất. Các chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty và các thành viên bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất.

Bầu cử hoặc bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty hợp nhất

Bước 3: (Trong khoảng thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua) phải gửi hợp đồng hợp nhất cho chủ nợ và thông báo cho người lao động về.

 

Bước 1: Điều lệ công ty nhận sáp nhập, các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo.

Bước 2: Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Thông qua hợp đồng sáp nhập của các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan.

Bước 3: (Trong khoảng thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua) phải gửi hợp đồng sáp nhập tới các chủ nợ và thông báo cho người lao động.

 

Trách nhiệm về pháp lý của công ty được hợp nhất hoặc sáp nhập

Công ty hợp nhất phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất. Được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp.

Các công ty bị sáp nhập phải chuyển quyền và nghĩa vụ của mình sang cho công ty nhận sáp nhập và toàn bộ tài sản.

Trên đây là những tiêu chí để phân biệt hợp nhất và sáp nhập cùng với Quy định mới nhất về việc sáp nhập và hợp nhất của doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan đến các hoạt động quản lý và kinh doanh của DOANH NGHIỆP.

 

3.226.254.115

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn