công ty kế toán minh việt

Sử dụng hàm XNPV trong Excel?

Hàm XNPV trong Excel sử dụng các ngày cụ thể tương ứng với từng luồng tiền được chiết khấu trong chuỗi, trong khi hàm NPV thông thường tự động giả định tất cả các khoảng thời gian bằng nhau. Vì lý do này, hàm XNPV chính xác hơn nhiều và nên được sử dụng thay cho hàm NPV thông thường .

Công thức XNPV là gì?

Công thức XNPV là Excel yêu cầu người dùng chọn một tỷ lệ chiết khấu, một loạt các luồng tiền và một loạt các ngày tương ứng cho mỗi dòng tiền.
 
Công thức Excel cho XNPV là:
 
= XNPV (Tỷ lệ, Dòng tiền, Ngày của dòng tiền)
 
Hàm XNPV sử dụng ba thành phần sau:
 
Tỷ lệ - Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong khoảng thời gian này (xem các bài báo về rào cản và WACC để tìm hiểu về tỷ lệ sử dụng).
Giá trị  (Dòng tiền) - Đây là một mảng giá trị số đại diện cho các khoản thanh toán và thu nhập trong đó:
Giá trị âm được coi là thanh toán đi (dòng tiền âm).
Giá trị dương được coi là thu nhập (dòng tiền dương).
Ngày (của dòng tiền) - Đây là một dãy các ngày tương ứng với một mảng thanh toán. Mảng ngày phải có cùng độ dài với mảng giá trị.
 
Hàm này sử dụng phương trình sau để tính Giá trị hiện tại thuần của một khoản đầu tư:
 
Ở đâu:
 
d i  = ngày thanh toán thứ i 
d 1  =ngày thanh toán thứ 0
P i   = thanh toán thứ i
 
Vui lòng xem ví dụ bên dưới để biết chi tiết về cách sử dụng XNPV trong Excel.

Ví dụ về XNPV trong Excel

Dưới đây là ảnh chụp màn hình Ví dụ về hàm được sử dụng trong Excel để tính Giá trị hiện tại thuần của một chuỗi luồng tiền dựa trên các ngày cụ thể.
 
Các giả định chính trong ví dụ về XNPV:
 
Tỷ lệ chiết khấu là 10%
Ngày bắt đầu là ngày 30 tháng 6 năm 2018 (ngày chúng tôi chiết khấu dòng tiền trở lại)
Dòng tiền được nhận vào ngày chính xác mà chúng tương ứng với
Thời gian giữa ngày bắt đầu và dòng tiền đầu tiên chỉ 6 tháng
 
Dựa trên công thức trên, công thức XNPV tạo ra giá trị $ 772,830,7 trong khi công thức NPV thông thường tạo ra giá trị là $ 670,316,4.
 
Lý do cho sự khác biệt này là XNPV nhận ra rằng khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và dòng tiền đầu tiên chỉ là 6 tháng, trong khi hàm NPV coi đó là một khoảng thời gian toàn thời gian.
 
Nếu bạn muốn kết hợp chức năng này trong công việc mô hình hóa và định giá tài chính của riêng bạn, vui lòng tải xuống mẫu chức năng XNPV của CFI và sử dụng nó như bạn thấy.
 
Nó có thể là một ý tưởng tốt để thử nghiệm với việc thay đổi ngày xung quanh và nhìn thấy tác động về định giá, hoặc sự khác biệt tương đối giữa XNPV vs NPV trong mô hình Excel.

Hàm ý XNPV và NPV

Kết quả của việc so sánh các công thức XNPV và NPV tạo ra một kết quả thú vị và một số ý nghĩa rất quan trọng đối với một nhà phân tích tài chính. Hãy tưởng tượng nếu các nhà phân tích đã định giá một bảo mật và không sử dụng thời gian thích hợp mà XNPV đưa vào tài khoản ... họ sẽ được đánh giá thấp an ninh bởi một số lượng có ý nghĩa!

Sử dụng trong mô hình tài chính

XNPV được sử dụng thường xuyên trong mô hình tài chính  như một phương tiện tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) của một cơ hội đầu tư.
 
Đối với tất cả các loại mô hình tài chính, XNPV và XIRR được khuyến nghị cao hơn so với NPV và IRR của các đối tác ngày tháng.
 
Mặc dù độ chính xác gia tăng sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin hơn về phân tích của mình, nhưng nhược điểm duy nhất là bạn phải chú ý cẩn thận đến các ngày trong bảng tính và đảm bảo ngày bắt đầu luôn phản ánh những gì cần thiết.
 
Đối với một giao dịch, như với Mua sắm có đòn bẩy (LBO) hoặc mua lại, điều quan trọng là phải chính xác về ngày kết thúc giao dịch. Ví dụ: bạn có thể đang tạo mô hình ngay bây giờ, nhưng ngày kết thúc có thể sẽ diễn ra trong vài tháng tới trong tương lai.

Những điều cần nhớ về hàm XNPV 

Dưới đây là danh sách các điểm cần lưu ý:
 
Các số trong ngày được cắt ngắn thành số nguyên.
XNPV không chiết khấu dòng tiền ban đầu (nó mang lại tất cả các dòng tiền trở lại vào ngày đầu tiên của dòng tiền đầu tiên). Các khoản thanh toán tiếp theo được chiết khấu dựa trên 365 ngày trong năm.
#NUM! lỗi - Xảy ra khi:
Các mảng giá trị và ngày tháng có độ dài khác nhau; hoặc là
Bất kỳ ngày nào khác sớm hơn ngày bắt đầu.
#GIÁ TRỊ! lỗi - Xảy ra khi:
Các đối số giá trị hoặc giá trị không phải là số; hoặc là
Các ngày đã cho không được Excel nhận dạng là ngày hợp lệ.

Chúc bạn thành công !

34.228.194.177

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn