KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánVLOOKUP trong Excel là gì?

VLOOKUP trong Excel là gì?

Hàm VLOOKUP trong Excel là một công cụ để tìm kiếm một mẩu thông tin trong một bảng hoặc tập dữ liệu và trích xuất một số dữ liệu / thông tin tương ứng. Nói một cách đơn giản, hàm VLOOKUP nói những điều sau đây với Excel, "tìm kiếm mẩu thông tin này (tức là chuối), trong tập dữ liệu này (một bảng), và cho tôi biết một số thông tin tương ứng về nó (tức là giá chuối)" .

Công thức VLOOKUP

= VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
 
Để dịch điều này sang tiếng Anh, công thức đang nói, "hãy tìm mẩu thông tin này, trong khu vực sau đây, và cho tôi một số dữ liệu tương ứng trong cột khác".
 
Hàm VLOOKUP sử dụng các đối số sau đây:
 
Lookup_value (đối số bắt buộc) - Đây là giá trị mà chúng tôi muốn tìm kiếm trong cột đầu tiên của bảng.
Table_array (đối số bắt buộc) - Đây là mảng dữ liệu cần tìm kiếm. Hàm VLOOKUP tìm kiếm trong cột ngoài cùng bên trái của mảng này.
Col_index_num (đối số bắt buộc) - Một số nguyên, chỉ định số cột của table_array được cung cấp, mà bạn muốn trả về một giá trị từ đó.
Range_lookup (đối số tùy chọn) - Nó định nghĩa chức năng này sẽ trả về trong trường hợp nó không tìm thấy một kết hợp chính xác với lookup_value. Đối số có thể được đặt thành TRUE hoặc FALSE, có nghĩa là:
TRUE - Đối sánh gần đúng, nghĩa là, nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, hãy sử dụng đối sánh gần nhất bên dưới lookup_value.
FALSE - Đối sánh chính xác, nghĩa là nếu không tìm thấy đối sánh chính xác thì nó sẽ trả về lỗi.

Cách sử dụng VLOOKUP trong Excel

Bước 1: Sắp xếp dữ liệu
Bước đầu tiên để sử dụng hàm VLOOKUP hiệu quả là đảm bảo dữ liệu của bạn được tổ chức tốt và phù hợp để sử dụng hàm.
 
VLOOKUP hoạt động theo thứ tự từ trái sang phải, vì vậy bạn cần đảm bảo rằng thông tin bạn muốn tra cứu ở bên trái của dữ liệu tương ứng bạn muốn trích xuất.
 
Ví dụ:
 
 
Trong ví dụ trên VLOOKUP, bạn sẽ thấy rằng "bảng tốt" có thể dễ dàng chạy hàm để tra cứu "Chuối" và trả về giá của chúng, vì Chuối nằm ở cột ngoài cùng bên trái. Trong ví dụ “bảng xấu” bạn sẽ thấy có một thông báo lỗi, vì các cột không đúng thứ tự.
 
Đây là một trong những hạn chế lớn của VLOOKUP, và vì lý do này, rất khuyến khích sử dụng MATEX MATCH MATCH thay vì VLOOKUP .
Bước 2: Cho biết hàm cần tra cứu
Trong bước này, chúng tôi nói với Excel những gì cần tìm. Chúng ta bắt đầu kết hợp công thức “= VLOOKUP (“ và sau đó chọn ô chứa thông tin mà chúng ta muốn tra cứu. Trong trường hợp này, nó là ô chứa “Chuối”.
 

Bước 3: Cho biết chức năng cần tìm

Trong bước này, chúng tôi chọn bảng nơi dữ liệu được đặt và nói với excel để tìm kiếm ở cột ngoài cùng bên trái cho thông tin chúng tôi đã chọn ở bước trước.
 
Ví dụ, trong trường hợp này, chúng tôi làm nổi bật toàn bộ bảng từ cột A đến cột C. Excel sẽ tìm kiếm thông tin mà chúng tôi đã nói với nó để tra cứu trong cột A.
 

Bước 4: Cho Excel biết cột nào sẽ xuất dữ liệu từ

Trong bước này, chúng ta cần nói cho Excel biết cột nào chứa dữ liệu mà chúng ta muốn có như là một đầu ra từ VLOOKUP. Để thực hiện việc này, Excel cần một số tương ứng với số cột trong bảng.
 
Trong ví dụ của chúng tôi, dữ liệu đầu ra nằm ở cột thứ 3 của bảng, vì vậy chúng tôi nhập số "3" vào công thức.

 

Bước 5: Kết hợp chính xác hoặc gần đúng

Bước cuối cùng này là cho Excel biết nếu bạn đang tìm kiếm một kết hợp chính xác hoặc gần đúng bằng cách nhập "Đúng" hoặc "Sai" trong công thức.
 
Trong ví dụ VLOOKUP của chúng tôi, chúng tôi muốn đối sánh chính xác, vì vậy chúng tôi nhập “Đúng” trong công thức.
 
Đối sánh gần đúng sẽ hữu ích khi tìm kiếm một hình chính xác có thể không được chứa trong bảng, ví dụ: số 2.9585. Trong trường hợp này, Excel sẽ tìm số gần nhất với 2.9585, mặc dù số đó không được chứa trong tập dữ liệu. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa các lỗi trong công thức VLOOKUP.

VLOOKUP trong mô hình tài chính và phân tích tài chính

Các công thức VLOOKUP thường được sử dụng trong mô hình tài chính và các loại phân tích tài chính khác để làm cho các mô hình năng động hơn và kết hợp nhiều kịch bản.
 
Ví dụ, hãy tưởng tượng một mô hình tài chính bao gồm lịch nợ và công ty có ba kịch bản khác nhau về lãi suất: 3,0%, 4,0% và 5,0%. Một VLOOKUP có thể tìm kiếm một kịch bản, thấp, trung bình hoặc cao và đưa ra lãi suất tương ứng vào mô hình tài chính.
 
 
Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, một nhà phân tích có thể chọn kịch bản mà họ muốn và có lưu lượng lãi suất tương ứng vào mô hình từ công thức VLOOKUP.

Những điều cần nhớ về hàm VLOOKUP

Đây là một danh sách quan trọng về những điều cần nhớ về hàm VLOOKUP của Excel:
 
Khi range_lookup bị bỏ qua, hàm VLOOKUP sẽ cho phép một kết hợp không chính xác, nhưng nó sẽ sử dụng một kết hợp chính xác nếu có.
Giới hạn lớn nhất của hàm là nó luôn có vẻ đúng. Nó sẽ lấy dữ liệu từ các cột ở bên phải của cột đầu tiên trong bảng.
Nếu cột tra cứu chứa giá trị trùng lặp, VLOOKUP sẽ chỉ khớp giá trị đầu tiên.
Hàm này không phân biệt chữ hoa chữ thường.
Giả sử có một công thức VLOOKUP hiện có trong một trang tính. Trong trường hợp đó, các công thức có thể bị phá vỡ nếu chúng ta chèn một cột vào bảng. Đây là giá trị chỉ mục cột được mã hóa cứng không tự động thay đổi khi các cột được chèn vào hoặc bị xóa.
VLOOKUP cho phép sử dụng các ký tự đại diện, nghĩa là dấu hoa thị (*) và dấu chấm hỏi (?).
Giả sử bảng chúng ta đang làm việc với hàm chứa các số được nhập dưới dạng văn bản. Nếu chúng ta đơn giản lấy các số dưới dạng văn bản từ một cột trong một bảng, nó không quan trọng. Nhưng nếu cột đầu tiên của bảng chứa số được nhập dưới dạng văn bản, chúng tôi sẽ nhận được # N / A! lỗi nếu giá trị tra cứu cũng không ở dạng văn bản.
# N / A! error - Xảy ra nếu hàm VLOOKUP không tìm thấy kết quả phù hợp với lookup_value được cung cấp.
#REF! lỗi - Xảy ra nếu một trong hai:
Đối số col_index_num lớn hơn số cột trong table_array được cung cấp; hoặc là
Công thức đã cố gắng tham chiếu các ô không tồn tại.
#GIÁ TRỊ! lỗi - Xảy ra nếu một trong hai:
Đối số col_index_num nhỏ hơn 1 hoặc không được nhận dạng dưới dạng giá trị số; hoặc là
Đối số range_lookup không được nhận dạng là một trong các giá trị lô-gic TRUE hoặc FALSE
 
Đây là một hướng dẫn về hàm VLOOKUP, cách sử dụng nó và cách nó có thể được kết hợp vào mô hình tài chính trong Excel.

Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt