KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCác phím chức năng f1 - f12 trong excel

Các phím chức năng f1 - f12 trong excel

Việc biết và sử dụng các phím chức năng trong excel cho phép bạn thực hiện các thao tác với bàn phím thay vì chuột để tăng tốc độ của bạn.Hôm nay KẾ TOÁN MINH VIỆT sẽ hướng dẫn 12 phím tắt từ F1 - F12.

F1 Mở Trợ giúp Excel .

Phím Tắt F2

Di chuyển điểm chèn đến cuối nội dung của ô hiện hoạt. Ví dụ, chọn ô B6 bên dưới và nhấn F2.
Lưu ý: tắt Cho phép chỉnh sửa trực tiếp trong các ô (File, Options, Advanced, Editing Options) và nhấn F2 sẽ di chuyển điểm chèn vào thanh công thức.

Phím Tắt F3

Hiển thị hộp thoại Dán Tên. Ví dụ, chọn ô E2 bên dưới, gõ = SUM (, nhấn F3 và chọn tên.

Lưu ý: tất nhiên, trước tiên hãy tạo ít nhất một dải ô được đặt tên .

Phím tắt F4

Chu kỳ thông qua tất cả 4 loại tham chiếu ô (tuyệt đối, tham chiếu hỗn hợp (2x) và tương đối). Ví dụ, chọn ô B5 bên dưới, bấm vào thanh công thức, di chuyển điểm chèn vào hoặc bên phải của G2 và nhấn F4.
 
Lưu ý: nếu bạn không chỉnh sửa ô, thì F4 sẽ lặp lại hành động cuối cùng, nếu có thể.

Phím Tắt F5

Hiển thị hộp thoại Chuyển đến. Ví dụ, để chọn ô C15, trong hộp Tham chiếu, gõ C15 và bấm OK.

Lưu ý: bạn cũng có thể chọn dải ô được đặt tên hoặc nhấp vào Đặc biệt để nhanh chóng chọn tất cả các ô có công thức, nhận xét, định dạng có điều kiện, hằng số, xác thực dữ liệu, v.v.

Phím Tắt F6

Di chuyển đến ngăn tiếp theo trong một trang tính đã được chia nhỏ .
 

Phím Tắt F7

Hiển thị hộp thoại Chính tả (giống như cách nhấn Chính tả trên tab Đánh giá).

Phím Tắt F8

Bật / tắt Chế độ mở rộng. Nếu Chế độ mở rộng được bật, hãy chọn ô A1 và nhấn → và ↓ một vài lần.
 
Lưu ý: nếu chế độ Mở rộng bị tắt, giữ phím SHIFT và nhấn → và ↓ một vài lần.

Phím Tắt F9

Tính bảng tính. Theo mặc định, bất cứ khi nào bạn thay đổi một giá trị, Excel sẽ tự động tính toán sổ làm việc. Bật tính toán Thủ công (trên tab Công thức, trong nhóm Tính toán, bấm Tùy chọn Tính toán, Thủ công) và thay đổi giá trị trong ô A1 từ 5 đến 6.
 
Nhấn F9.
Lưu ý: nếu bạn đang chỉnh sửa ô, F9 sẽ thay thế công thức bằng kết quả của riêng nó.

Phím Tắt F10

Hiển thị các mẹo chính (giống như nhấn ALT). Mẹo chính cho phép bạn nhanh chóng thực hiện bất kỳ tác vụ nào có sẵn trên Ribbon mà không cần sử dụng chuột.

Phím Tắt F11

Tạo một bảng biểu đồ của một phạm vi đã chọn.
 

Phím Tắt F12

Hiển thị hộp thoại Lưu với tên.

Lưu ý: để thay đổi vị trí tệp mặc định, trên tab Tệp, bấm Tùy chọn, Lưu.

Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt