KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánĐịnh mức chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí luôn là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh các chi phí trực tiếp liên quan đến sản xuất và kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc điều hành, vận hành doanh nghiệp. Vì vậy, việc xác định và quản lý chi phí quản lý một cách hiệu quả là rất cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm "định mức chi phí quản lý doanh nghiệp", cách thức hạch toán, dự toán, cũng như các phương pháp quản lý chi phí quản lý hiệu quả.

dinh-muc-chi-phi-quan-ly-doanh-nghiep-la-gi

Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp là một khái niệm quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Nó là thước đo sự hiệu quả của hoạt động quản lý, là cơ sở để đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra các quyết định điều hành. Định mức chi phí quản lý được định nghĩa là lượng chi phí dự kiến cho một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc cho một hoạt động quản lý nhất định.

Ví dụ về định mức chi phí quản lý

 • Định mức chi phí quản lý cho mỗi đơn vị sản phẩm có thể là 10.000 đồng.
 • Định mức chi phí quản lý cho hoạt động bán hàng có thể là 5% doanh thu.

Mục đích của việc xác định định mức chi phí quản lý

 • Cung cấp cơ sở để kiểm soát chi phí quản lý.
 • Giúp doanh nghiệp phân bổ chi phí quản lý chính xác cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Là cơ sở để tính toán giá thành sản phẩm, dịch vụ, từ đó xác định giá bán phù hợp.
 • Là công cụ để đánh giá hiệu quả của hoạt động quản lý.
 • Giúp doanh nghiệp phân tích và dự báo chi phí quản lý, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.

Các loại chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp, không trực tiếp liên quan đến sản xuất hoặc bán hàng. Có thể phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp thành các loại sau:

Chi phí quản lý chung

Bao gồm:

 • Chi phí cho văn phòng
 • Lương nhân viên quản lý
 • Chi phí công tác
 • Chi phí bảo hiểm
 • Chi phí pháp lý
 • Chi phí bảo trì, sửa chữa

Chi phí quản lý bán hàng

Bao gồm:

 • Chi phí vận chuyển
 • Chi phí kho bãi
 • Chi phí quảng cáo
 • Chi phí khuyến mãi
 • Chi phí tiếp thị
 • Chi phí lương nhân viên bán hàng

Chi phí quản lý tài chính

Bao gồm:

 • Chi phí lãi vay
 • Chi phí bảo hiểm

Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Định mức chi phí quản lý là một khái niệm quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Nó là thước đo sự hiệu quả của hoạt động quản lý, là cơ sở để đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra các quyết định điều hành. Định mức chi phí quản lý được định nghĩa là lượng chi phí dự kiến cho một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc cho một hoạt động quản lý nhất định.

Mục đích của việc xác định định mức chi phí quản lý

 • Cung cấp cơ sở để kiểm soát chi phí quản lý.
 • Giúp doanh nghiệp phân bổ chi phí quản lý chính xác cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Là cơ sở để tính toán giá thành sản phẩm, dịch vụ, từ đó xác định giá bán phù hợp.
 • Là công cụ để đánh giá hiệu quả của hoạt động quản lý.
 • Giúp doanh nghiệp phân tích và dự báo chi phí quản lý, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.

Các loại chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp, không trực tiếp liên quan đến sản xuất hoặc bán hàng. Có thể phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp thành các loại sau:

Chi phí quản lý chung

 • Chi phí cho văn phòng
 • Chi phí lương nhân viên quản lý
 • Chi phí công tác
 • Chi phí bảo hiểm
 • Chi phí pháp lý
 • Chi phí bảo trì, sửa chữa

Chi phí quản lý bán hàng

 • Chi phí vận chuyển
 • Chi phí kho bãi
 • Chi phí quảng cáo, khuyến mãi
 • Chi phí tiếp thị
 • Chi phí lương nhân viên bán hàng

Chi phí quản lý tài chính

 • Chi phí lãi vay
 • Chi phí bảo hiểm tài sản
 • Chi phí thanh toán
 • Chi phí môi giới chứng khoán
 • Chi phí chuyển tiền

Chi phí quản lý nghiên cứu và phát triển

 • Chi phí nghiên cứu
 • Chi phí thử nghiệm
 • Chi phí đào tạo nhân viên
 • Chi phí mua bản quyền

Chi phí quản lý nhân sự

 • Chi phí lương, thưởng
 • Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Chi phí đào tạo
 • Chi phí tuyển dụng nhân viên

Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp là quá trình thu thập, phân loại, ghi nhận và tổng hợp thông tin về chi phí quản lý. Có thể sử dụng các phương pháp hạch toán chi phí quản lý sau:

Phương pháp hạch toán trực tiếp

Ghi nhận chi phí quản lý theo từng loại chi phí, từng mục chi tiêu.

Phương pháp hạch toán phân bổ

Phân bổ chi phí quản lý cho từng sản phẩm, dịch vụ hoặc từng hoạt động kinh doanh.

Phương pháp hạch toán tích lũy

Tích lũy chi phí quản lý theo thời gian (tháng, quý, năm), sau đó phân bổ cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh.

Cần lưu ý rằng: Hạch toán chi phí quản lý cần đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông tin. Việc sử dụng phương pháp hạch toán phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp quản lý chi phí hiệu quả hơn.

Tại sao chi phí quản lý doanh nghiệp có sự thay đổi?

Chi phí quản lý doanh nghiệp có thể thay đổi do các yếu tố sau:

Sự thay đổi quy mô hoạt động

Doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất kinh doanh sẽ dẫn đến tăng chi phí quản lý.

Sự thay đổi giá cả

Giá cả nguyên vật liệu, nhân công, giá cả dịch vụ, giá cả vận chuyển, giá cả bảo hiểm,... có thể tăng hoặc giảm, dẫn đến chi phí quản lý thay đổi.

Sự thay đổi công nghệ

Ứng dụng công nghệ mới có thể giúp tiết kiệm chi phí quản lý, nhưng cũng có thể dẫn đến chi phí đầu tư ban đầu cao hơn.

Sự thay đổi môi trường kinh doanh

Chính sách, pháp luật, cạnh tranh, thị trường, biến động kinh tế,... đều có thể ảnh hưởng đến chi phí quản lý.

Sự thay đổi chiến lược của doanh nghiệp

Thay đổi chiến lược kinh doanh, thay đổi mục tiêu, thay đổi đối tượng khách hàng,... có thể dẫn đến thay đổi chi phí quản lý.

Nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp tăng

Chi phí quản lý doanh nghiệp có thể tăng do các nguyên nhân sau:

Tăng quy mô hoạt động

Doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất kinh doanh sẽ dẫn đến tăng chi phí quản lý, ví dụ như chi phí nhân công, chi phí văn phòng, chi phí bảo hiểm,...

Tăng giá nguyên vật liệu, nhân công, dịch vụ

Giá cả nguyên vật liệu, nhân công, dịch vụ có thể tăng lên do lạm phát, thiếu hụt nguồn cung, cạnh tranh thị trường,...

Tăng cường hoạt động marketing, quảng cáo

Để tăng cường khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp thường tăng cường chi tiêu cho các hoạt động marketing, quảng cáo.

Tăng chi phí bảo hiểm, an ninh

Do tình trạng an ninh, an toàn xã hội ngày càng phức tạp, doanh nghiệp phải chi phí cao hơn cho bảo hiểm, an ninh.

Tăng chi phí tuân thủ pháp luật

Chính sách, pháp luật thay đổi, doanh nghiệp phải bổ sung thêm các chi phí tuân thủ pháp luật như chi phí kiểm toán, chi phí tư vấn pháp lý,...

Tăng chi phí phát sinh

Doanh nghiệp có thể phải đối mặt với các chi phí phát sinh bất ngờ, ví dụ như chi phí sửa chữa thiết bị, chi phí khắc phục sự cố, chi phí giải quyết tranh chấp,...

Nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp giảm

Chi phí quản lý doanh nghiệp có thể giảm do các nguyên nhân sau:

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, có thể giảm chi phí quản lý.

Giảm giá nguyên vật liệu, nhân công, dịch vụ

Giá cả nguyên vật liệu, nhân công, dịch vụ có thể giảm do nguồn cung dồi dào, cạnh tranh thị trường,...

Thay đổi chiến lược marketing, quảng cáo

Doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chi phí marketing, quảng cáo bằng cách sử dụng các kênh truyền thông hiệu quả hơn, target khách hàng mục tiêu chính xác hơn,...

Giảm chi phí bảo hiểm, an ninh

Doanh nghiệp có thể giảm chi phí bảo hiểm, an ninh bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả hơn,...

Giảm chi phí pháp lý

Doanh nghiệp có thể giảm chi phí pháp lý bằng cách nâng cao năng lực pháp lý nội bộ, xây dựng các quy chế, quy định minh bạch, phù hợp với pháp luật,...

Giảm chi phí phát sinh

Doanh nghiệp có thể kiểm soát chi phí, giảm thiểu các chi phí phát sinh bằng cách thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng ngừa rủi ro,...

Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp là quá trình ước tính chi phí quản lý trong tương lai, dựa trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và sử dụng các phương pháp dự toán phù hợp. Các phương pháp dự toán chi phí quản lý bao gồm:

Phương pháp dự toán tương tự

Dựa trên thông tin về chi phí quản lý trong quá khứ để dự toán chi phí tương lai, nhưng cần điều chỉnh theo những thay đổi của thị trường, quy mô hoạt động, công nghệ,...

Phương pháp dự toán theo tỷ lệ

Dựa trên tỷ lệ chi phí quản lý so với doanh thu, sản lượng,... trong quá khứ để dự toán chi phí tương lai.

Phương pháp dự toán phân tích chi phí

Dựa trên phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí quản lý để dự toán chi phí tương lai.

Phương pháp dự toán theo chu kỳ

Dựa trên chu kỳ biến động của chi phí quản lý để dự toán chi phí tương lai.

Lưu ý: Dự toán chi phí quản lý cần được thực hiện thường xuyên, cập nhật theo những thay đổi của thị trường, quy mô hoạt động, công nghệ,... Dự toán chi phí quản lý nên được chia thành từng giai đoạn (quý, năm), và cần được đánh giá lại sau mỗi giai đoạn để đảm bảo độ chính xác.

Vai trò của việc quản lý chi phí trong doanh nghiệp

Quản lý chi phí là một hoạt động quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp, nó giúp doanh nghiệp:

 • Tăng lợi nhuận: Giảm chi phí giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận, khả năng cạnh tranh và tăng cường khả năng sinh lời.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: Kiểm soát chi phí giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm lãng phí, tăng năng suất lao động.
 • Giảm rủi ro: Quản lý chi phí hiệu quả giúp doanh nghiệp giảm rủi ro tài chính, giảm thiểu các chi phí phát sinh bất ngờ.
 • Tăng tính cạnh tranh: Doanh nghiệp có thể giảm giá bán sản phẩm, dịch vụ, tăng tính cạnh tranh trên thị trường bằng cách giảm chi phí sản xuất kinh doanh.
 • Tăng khả năng đầu tư: Doanh nghiệp có thể sử dụng lượng tiền tiết kiệm được từ việc quản lý chi phí để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cấp công nghệ,...
 • Tăng uy tín: Doanh nghiệp có thể tăng uy tín, thu hút khách hàng, đối tác bằng cách hoạt động hiệu quả, quản lý chi phí tốt, và đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Các phương pháp quản lý chi phí hiệu quả

Để quản lý chi phí hiệu quả, các doanh nghiệp có thể áp dụng các phương pháp sau:

Thiết lập ngân sách chi phí

Xác định ngân sách chi phí cần thiết cho từng hoạt động, dự án, sản phẩm để kiểm soát và quản lý chi phí một cách hiệu quả.

Đánh giá và ưu tiên chi phí

Đánh giá các khoản chi phí theo mức độ ảnh hưởng và ưu tiên chi phí quan trọng, cần thiết nhất để tối ưu hóa nguồn lực.

Tối ưu hóa quy trình làm việc

Tối ưu hóa quy trình làm việc, loại bỏ các bước không cần thiết, giảm thời gian và chi phí để tăng hiệu quả hoạt động.

Đào tạo nhân viên về quản lý chi phí

Đào tạo nhân viên về ý thức tiết kiệm, quản lý chi phí để họ có khả năng đóng góp vào việc giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Sử dụng công nghệ thông tin

Áp dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu suất lao động.

Xem xét lại hợp đồng với đối tác

Xem xét lại các hợp đồng với đối tác, nhà cung cấp để đàm phán giá cả, điều chỉnh điều khoản hợp đồng để giảm chi phí.

Theo dõi và đánh giá chi phí định kỳ

Theo dõi và đánh giá chi phí định kỳ để phát hiện và khắc phục nguyên nhân dẫn đến tăng chi phí, đồng thời tìm cách giảm chi phí không cần thiết.

Quản lý chi phí hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận mà còn giúp cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng cường cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp trong dài hạn.

Kết luận

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, việc quản lý chi phí là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển. Bằng cách định mức, hạch toán, dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp một cách chặt chẽ và hiệu quả, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nguồn lực, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh.

Việc nắm rõ nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi, cũng như áp dụng các phương pháp quản lý chi phí hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đi đúng hướng, đạt được mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, việc quản lý chi phí cần được thực hiện một cách liên tục, định kỳ để đảm bảo sự linh hoạt và phản ứng nhanh chóng trước những biến động của thị trường và môi trường kinh doanh.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt