KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánHướng dẫn cách kê khai thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp

Thuế GTGT được tính theo 02 phương pháp: Khấu trừ hoặc Trực tiếp. Khi kinh doanh, sản xuất thì cơ sở kinh doanh, sản xuất phải có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT). Dưới đây là cách kê khai thuế về thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp.

 

1 – Cách kê khai thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp trên GTGT:
 

Đối tượng được áp dụng:

- Doanh nghiệp có các hoạt động về chế tác vàng bạc, đá quý, mua, bán.

Cách tính thuế cần phải nộp:

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC khoản 1 Điều 13  (được sửa đổi, bổ dung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC khoản 4 Điều 3 ), phải nộp thuế GTGT dành cho hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý theo công thức sau:

Thuế GTGT cần phải nộp

=

GTGT

x

Thuế suất GTGT

 Trong đó:

GTGT

=

Giá thanh toán đã bán ra

-

Giá thanh toán đã mua vào tương ứng

- Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bao gồm thuế GTGT, các khoản phụ thu và cả tiền công chế tác (nếu có) , phí thu thêm mà bên bán được hưởng.

- Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng và được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu.

Lưu ý:

-  GTGT âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào GTGT dương (+) của vàng, bạc, đá quý trong trường hợp kỳ tính thuế phát sinh.

-  GTGT dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) không đủ bù trừ GTGT âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào GTGT của kỳ sau trong năm đối với trường hợp không có phát sinh.

-  GTGT âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau của kết thúc năm dương lịch.

Hồ sơ việc khai thuế:

Theo Mẫu số 03/GTGT Tờ khai thuế GTGT được ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC (Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý).

Cách kê khai về thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp

(Ảnh minh họa)

 

2 – Cách kê khai về thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
 

Đối tượng được áp dụng là:

- Trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ. Đối tượng là các Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng.

- Trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ, đối tượng là các Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.

- Hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật hoặc các tổ chức khác không thực hiện.

(Tính thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ - Trừ các cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ, hàng hóa để tiến hành hoạt động thăm dò, tìm kiếm, phát triển và khai thác dầu khí).

- Trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cách tính thuế phải nộp:

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC khoản 2 Điều 13 thuế GTGT cần phải nộp được tính như sau:

Thuế GTGT cần phải nộp

=

Doanh thu

x

Tỷ lệ %

Trong đó:

- Để tính thuế GTGT trên doanh thu thì tỷ lệ %  được tính theo từng hoạt động. Cụ thể như sau :

+ Phân phối và cung cấp hàng hóa là: 1%;

+ Dịch vụ và xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là: 5%;

+ Dịch vụ có gắn với hàng hóa, sản xuất, vận tải, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là: 3%;

+ Hoạt động kinh doanh khác là 2%.

-Về Doanh thu :

+ Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng. Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

+ Doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này. Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

-Một số Lưu ý:

+ Có mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy định đối với cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề.

+ Sẽ được áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.Trong trường hợp người nộp thuế không xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm các hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác nhau mà không tách được.

+ Cơ quan thuế xác định doanh thu, thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh thu của hộ khoán theo công thức trên đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán.

Hồ sơ về khai thuế:

Theo Mẫu số 04/GTGT tờ khai thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu). Hiện nay, kế toán có thể khai trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ khai thuế có các biểu mẫu về thuế GTGT.
 

3 - Nộp hồ sơ khai thuế GTGT trong thời hạn:
 

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC khoản 3 Điều 10  thì việc nộp hồ sơ thuế GTGT như sau:

- Thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế theo tháng là: Chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 4/2019 vậy chậm nhất là ngày 20/5/2019.

- Thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế theo quý là: Chậm nhất vào ngày thứ 30 của tháng đầu tiên quý sau liền kề.

Trên đây là tất cả Cách kê khai thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp.

=>Xem thêm: cách kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt