KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánHướng dẫn kết hợp ba cột vào một trong Excel 2013

Hướng dẫn kết hợp ba cột vào một trong Excel 2013

Excel 2013 giúp bạn có thể tự động tạo và kết hợp dữ liệu mà bạn đã nhập vào bảng tính của mình. Một cách mà bạn có thể làm điều này là công thức CONCATENATE, cho phép bạn kết hợp ba cột thành một trong Excel.
 
Đây là một công cụ Excel mạnh mẽ để biết, vì nó có thể giúp loại bỏ rất nhiều thời gian lãng phí. Một khi bạn đã tự làm quen với công thức và có thể sử dụng nó để kết hợp nhiều ô thành một, bạn có thể thực sự tiến hành và loại bỏ rất nhiều mục nhập dữ liệu tẻ nhạt có thể đã chiếm nhiều thời gian của bạn.

Làm thế nào để hợp nhất ba cột vào một trong Excel

Các bước bên dưới được thực hiện trong Excel 2013, nhưng cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản Excel khác. Lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm công thức cơ bản kết hợp dữ liệu từ nhiều ô, sau đó chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sửa đổi nó để bao gồm những thứ như dấu cách và dấu phẩy. Ví dụ cụ thể này sẽ kết hợp thành phố, tiểu bang và mã zip vào một ô.
 
Bước 1: Mở bảng tính của bạn trong Excel 2013.
 
Bước 2: Nhấp vào bên trong ô nơi bạn muốn hiển thị dữ liệu được kết hợp.
 
 
Bước 3:= CONCATENATE (AA, BB, CC) nhưng thay thế AA bằng vị trí ô từ cột đầu tiên, BB với vị trí ô từ cột thứ hai và CC có vị trí ô từ cột thứ ba. Nhấn enter để hoàn thành công thức.
 
 
Tại thời điểm này, dữ liệu của bạn có thể chỉ là một chuỗi văn bản dài, không hữu ích trong một số trường hợp nhất định. Chúng tôi có thể khắc phục điều này bằng cách bao gồm một số phần bổ sung trong công thức CONCATENATE. Tôi sẽ sửa đổi công thức cho dữ liệu ở trên để tôi nhận được kết quả giống Phoenix, AZ 85001 thay vì PhoenixAZ85001.
 
Bước 4: Sửa đổi công thức với bất kỳ dấu cách hoặc dấu câu bắt buộc nào. Công thức của chúng tôi trong hướng dẫn này bây giờ sẽ là = CONCATENATE (A2, “,“, B2, ”“, C2) . Lưu ý rằng có một dấu cách sau dấu phẩy trong tập dấu ngoặc kép đầu tiên và khoảng cách giữa bộ dấu ngoặc kép thứ hai.
 
 
Bước 5: Áp dụng công thức này cho phần còn lại của các ô trong cột này bằng cách nhấp vào tay cầm ở góc dưới bên phải của ô, sau đó kéo nó xuống để chọn phần còn lại của ô.
 
 
Ghi chú bổ sung
Các ô không phải theo thứ tự này. Bạn có thể sửa đổi công thức thành = CONCATENATE (CC, AA, BB) hoặc bất kỳ biến thể nào khác.
Việc cập nhật dữ liệu trong một trong các ô gốc, chưa được kết hợp sẽ khiến dữ liệu đó tự động cập nhật trong ô kết hợp.
 
Tìm hiểu về cách sử dụng công thức VLOOKUP trong Excel cho một số cách hữu ích để tìm kiếm dữ liệu và đưa nó vào các ô một cách hiệu quả hơn.

Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt