công ty kế toán minh việt

Mẫu 04 thông báo hủy hóa đơn điện tử năm 2019 ban hành theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

Quy trình hủy bỏ hóa đơn điện tử

Hủy bỏ các loại hóa đơn điện tử để quyết toán và kê khai cho đúng
 
Trường hợp này được áp dụng khi sau một thời gian dài sử dụng thì các doanh nghiệp sẽ tiêu hủy, loại bỏ các loại hóa đơn điện tử cũ và không còn giá trị sử dụng để quyết toán và kê khai cho đúng pháp luật. Các doanh nghiệp hoàn toàn được phép tự hủy hóa đơn điện tử sau khi hết hạn lưu trữ theo Luật Kế toán, bởi vì việc làm này không ảnh hưởng đến các loại hóa đơn điện tử còn thời hạn lưu trữ.
 
Để hủy bỏ hóa đơn điện tử trong trường hợp này, trước khi thực hiện xóa, hủy bỏ hóa đơn thì các doanh nghiệp cần phải tiến hành lọc, rà soát lại thông tin trong hóa đơn để tránh hủy nhầm các loại hóa đơn quan trọng  hoặc bỏ sót lại những hóa đơn cần hủy trong file.
Ngoài ra, một điều mà các doanh nghiệp cần lưu ý trước khi hủy hóa đơn là doanh nghiệp hoặc khách hàng không được phép cung cấp các thông tin liên quan đến hóa đơn trước khi tiêu hủy cho bên thứ 3 nhằm tránh rò rỉ thông tin và tránh những rủi ro có thể gặp phải
Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn điện tử

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/giải trình

Lý do

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Nhận làm dịch vụ hóa đơn điện tử uy tín chất lương nhanh chóng

Liên hệ Hotline: 0972868960

34.234.223.229

Bình luận

Trinhthuy
2019-04-25 02:38:47

Cách ghi mẫu 04 này chỗ cột số 6 và cột số 7 như thế nào ạ?

loan nguyen
2019-05-14 03:03:29

mẫu này nộp online hay trực tiếp ạ

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn