KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu 20-ĐK-TCT tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Mẫu 20-ĐK-TCT ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC  để tính thuế thu nhập cá nhân

Trước khi làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Mẫu 20-ĐK-TCT các bạn cần biết người phụ thuộc là gì?

 tờ khai thuế môn bài mới nhất

 trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

1. Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, Phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng từ tháng nào thì được tính từ tháng đó.
Ví dụ: Con ông Hờ Văn Hững sinh ngày 25 tháng 1 năm 2014 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 1 năm 2014.
2. Các đối tượng người phụ thuộc khác bao gồm:
    Vợ hoặc chồng của người nộp thuế.
    Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.
    Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm: Anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế. Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
    Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.
 
Những đối tượng khác trên muốn được tính là người phụ thuộc phải thỏa mãn các điều kiện sau:
Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
    Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
    Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
    Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
 
Đối tượng làm Mẫu 20-ĐK-TCT - tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc:
+ Ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên
+ Có thu nhập trên 9 triệu/tháng.
+ Đã có mã số thuế TNCN
 
Các vấn đề cần quan tâm khi đăng ký người phụ thuộc:
- Mức giảm Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
- Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.
- Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo Mẫu 20-ĐK-TCT
- Trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc) Cá nhân đăng ký người phụ thuộc phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc. Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.. Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. 
 
Dưới đây là mẫu 20-ĐK-TCT đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Mẫu số: 20-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

  

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

 

  Đăng ký thuế              Thay đổi thông tin đăng ký thuế          Giảm trừ gia cảnh

 
1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:...............................................

 2. Mã số thuế:                    

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:.......................................................
4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):..........
5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có): 

                           
 

 
6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

 

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu
STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh Mã số thuế (nếu có) Quốc tịch Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1                
2                
3                
...                
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)
Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/Xã
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
1                        
2                        
3                        
                       
                       
                                 

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
    

  …, ngày … tháng … năm ...
                                                                                      CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)
   

Hướng dẫn cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Mẫu 20-ĐK-TCT như sau

- Phần I : Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu : Mục này dành cho những người phụ thuộc đã có MST, có chứng minh thư.

- Phần II: Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu: Mục này dành cho những người phụ thuộc chưa có MST, có chứng minh thư ( ví dụ như con nhỏ).
( Sau khi các bạn đăng ký, cơ quan thuế sẽ cấp MST tự động cho những người này)
- Mục “Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ” chỉ tiêu 1528: Ghi theo tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng kể cả trường hợp đăng ký sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
 Ví dụ bạn sinh bé vào tháng 1/2016 (Đây là thời điểm (tháng) phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng) nhưng đến tháng 7 năm 2016 bạn mới làm mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN thì bạn vẫn ghi là tháng 01/2016. 
- Mục “Thời điểm kết thúc tính giảm trừ” chỉ tiêu 16  29: Các bạn có thể bỏ trống, Chỉ điền vào khi bạn làm bản bổ sung để chấm dứt giảm trừ cho người phụ thuộc đã đăng ký trước đó.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt