công ty kế toán minh việt

Mẫu báo cáo kết quả thử việc nhân viên mới năm 2019

Doanh nghiệp bạn, công ty bạn một năm tuyển bao nhiêu nhân viên mới vào làm việc...trong số đó bao nhiêu vào chính thức bao nhiêu vào thử việc...thông thường doanh nghiệp sẽ thử việc từ 1 - 2 tháng đối với nhân viên mới...kết thúc kỳ thử việc bạn cần mẫu báo cáo kết quả thử việc nhân viên mới đánh giá, nhận xét của người quản lý cho giám đốc, quản lý nhân sự xem nhân viên mới đó có thực sự phù hợp với công việc, với công ty không...

 

KẾ TOÁN MINH VIỆT một năm tuyển khoảng 50 nhân sự mới với 100 thực tập sinh  ngành kế toán được đào tạo bài bản làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp. Chúng tôi thấy mẫu báo cáo kết quả thử việc nhân viên mới rất hợp lý..đưa nên đây cho các doanh nghiệp, công ty, tham khảo...

CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***----------

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi:

- Lãnh đạo Công Ty Kế Toán Minh Việt

- Trưởng phòng Hành chính Quản trị

Họ và tên: Lưu Thị Xuân

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1996

Thời gian thử việc từ ngày 09 / 09 / 2018 đến ngày 30 / 11 / 2018

Vị trí/ Chức danh thử việc: Nhân viên dịch vụ kế toán

Người hướng dẫn: Giang Thị Nhâm

Công việc được giao trong quá trình thử việc: 

+ Lập các tờ khai về thuế cho doanh nghiệp.

+ Sắp xếp chứng từ doanh nghiệp.

+ kê khai thuế, làm báo cáo thuế, xử lý hoá đơn chứng từ.

+ Thực hiện công việc yêu cầu của quản lý

Kết quả hoàn thành:

+ Thực hiện, hoàn thành đầy đủ công việc được giao.

+ Có ý thức tốt trong công việc, đi làm đầy đủ, đúng giờ.

Tự đánh giá, ý kiến đề nghị: Tự thấy bản thân yêu nghề, có tính cầu tiến muốn được học hỏi, phát huy hơn nữa những kiến thức được học tập để hoàn thiện bản thân. Kính mong quý doanh nghiệp nhận tôi vào làm việc chính thức.

 

Hà Nội , ngày 22 tháng 12 năm 2018

 

NGƯỜI THỬ VIỆC

Ý kiến của Người hướng dẫn trực tiếp (Nhận xét, đánh giá, đề xuất):

Trong quá trình thử việc Đ/C Xuân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chưa nhận thấy có sai xót, có ý trí cầu tiến công việc, nhanh nhẹn, luôn hoàn thành sớm các công việc được yêu cầu.

Ý kiến của Trưởng bộ phận:

Tôi thấy bạn Xuân phù hợp với công việc hiện nay của doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp tạo điều kiện bạn Xuân làm việc tốt hơn

 

Hà Nội , ngày 23 tháng 12 năm 2018

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Hà Nội , ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

TRƯỞNG PHÒNG HCQT

 

Link download: báo cáo kết quả thử việc

18.232.51.69

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn