công ty kế toán minh việt

Những đối tượng nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân và những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNCN

đối tượng nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hệ thống kế toán viết nam hiện nay thì vấn đề quyết toán thuế thu nhập cá nhân luôn được nhiều người quan tâm nhất trong đó có 2 nhóm đối tượng cần quyết toán thuế TNCN như sau:

Thứ nhất: Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công

Cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải có trách nhiệm là phải khai báo quyết toán thuế và phải cung cấp thêm số thuế cần nộp hoặc số thuế phải nộp hoặc bù trừ thuế vào việc khai báo tiếp theo. Với cá nhân là người nước ngoài khi kết thúc làm việc cần quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh , trừ các trường hợp sau không phải quyết toán thuế TNCN:

  • Nếu như những cá nhân nào có số thuế tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp  mà không có những yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
  • Cá nhân đã ký hợp đồng lao động 3 tháng và có thu nhập tiền lương, tiền công tại công công ty hay đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai không quá 10 triệu khi tính bình quân trong tháng.
  • Cá nhân đã mua bảo hiểm nhân thọ ( trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện) bảo hiểm không bắt buộc mà người lao động hoặc doanh nghiệp đã khấu trừ thuế TNCN vào bảo hiểm tỉ lệ 10% trên khoản tiền thuế bảo hiểm tương ứng.

Thứ Hai: Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương

  • Nếu như tổ chức không có phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế cần phải có trách nhiệm khai và quyết toán thuế TNCN được ủy quyền.
  • Nếu như tổ chức không có phát sinh trả thu nhập tiền lương tiền công trong năm trước thì tổ chức đó không cần quyết toán thuế TNCN .

Để đảm đảm nghĩa vụ công dân cũng như quyền lợi thực hiện nộp thuế TNCN của mỗi người, thì các đối tượng nằm trong quyết toán thuế TNCN cần hiểu rõ cá khoản thu nhập phải chịu nộp thuế và các khoản được miễn thuế.

Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

1/ Điều kiện ủy quyền quyết toán: Các bạn xem trong năm họ chỉ làm công ty bạn hoặc nếu có làm vãng lai nhưng nơi khác đã khấu trừ 10% ….thì được ủy quyền quyết toán (lưu ý có MST)(các bạn mở mẫu ủy quyền ra xem sẽ rõ hơn)

2/ Đã ủy quyền quyết toán thì lưu ý phải tíck vào chổ ủy quyền trong phụ lục mẫu 05-1bk

3/ Lưu ý đối với người lao động ủy quyền bạn phải in giấy ủy quyền để họ ký (in sau cũng được miến thuế về kiểm tra có cho họ)

4/ Ủy quyền thì giảm trừ bản thân 12 tháng

5/ Nếu làm 2 nơi cùng 1 lúc thì giảm trừ cá nhân được 1 nơi : nên chọn nơi có thu nhập cao hơn để giảm trừ

6/ Người phụ thuộc thì giảm trừ theo số tháng kể từ phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng

7/ Nếu cá nhân tự đi quyết toán thì yêu cầu các doanh nghiệp đã khấu trừ thuế mình cung cấp chứng từ khấu trừ thuế để sau này được bù trừ số phải nộp hoặc hoàn

8/ Doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho nlđ nếu có yêu cầu

9/ Nếu khi quyết toán thuế theo diện ủy quyền mà số thuế tính ra khi quyết toán nhỏ hơn số đã khấu trừ thì được giảm trừ lần nộp sau hoặc được hoàn nếu có yêu cầu

10/ Mẫu biểu kê khai phụ lục khi quyết toán:

– Nếu làm từ 3 tháng trờ lên thì kê vào 05-1bk (giả sử ký hợp đồng dưới 3 tháng nhưng ký nhiều lần dẫn tới làm trên 3 tháng —> kê vào mẫu 01, tham khảo CV 9611 /CT-TTHT của TP HCM)

– Nếu cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký nhưng dưới 3 tháng thì kê vào mẫu 02 kể cả mức thu nhập thấp hơn 2 triệu (tuy nhiên thực chất khi dưới 2 triệu – ko khấu trừ thì bạn kê 01 hay 02 cũng ko ảnh hưởng tới số thuế (trường hợp này nó lấp lững, không toàn phần cũng không lũy tiến) –> rủi ro về thuế thấp, (nếu bạn lỡ kê 01 rồi mà tình thế gấp gáp tới hạn thì cũng đừng quá lo lắng) mặc dù trong hướng dẫn htkk có hương dẫn là kê 02)

11/ Nếu cá nhân có một khoản thu nhập vãng lai nơi khác mà chưa khấu trừ 10% (dù thu nhập dưới 2 triêu) thì cũng ko thuộc diện được ủy quyền quyết toán

12/ Quyết toán thuế theo số tiền thực nhận chứ không phải theo số hạch toán chi phí (ví dụ lương tháng 12/2017 mà chi trong tháng 1/2018 thì phần đó quyết toán cho năm 2018)

13/ Về vấn đề làm cam kết 02 để không khấu trừ 10%: Sáng Nguyễn đã có một bài viết riêng

14/ Tiền thưởng 2/9, 30/4, tết, tiền ăn ca vượt 730.000 đồng/ 1 tháng phải cộng vào thu nhập tính thuế

15/ Kê khai tạm tính khi phát sinh khấu trừ thuế TNCN, quyết toán cả năm khi phát sinh chi trả tiền lương: Cả năm không phát sinh chi trả tiền lương thì ko cần làm quyết toán

Xem thêm bài: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

34.204.191.0

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn