công ty kế toán minh việt

Xử lý hóa đơn khi thay đổi tên và địa chỉ công ty theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC và  Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC

Khi thay đổi tên và địa chỉ công ty phải xử lý hóa đơn như thế nào

xử lý hóa đơn khi thay đổi tên và địa chỉ công ty

Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn các bạn các bước để thay đổi tên và địa chỉ công ty

Cách xử lý hóa đơn trong 2 trường hợp sau khi thay đổi tên và địa chỉ công ty

TH1: Thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế trực tiếp.

 – Nếu DN có nhu cầu tiếp tục sử dụng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì cần tiến hành các việc sau:

  + Nộp tình hình sử dụng hoá đơn với cơ quan thuế nơi CHUYỂN ĐI.

  + Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (Theo mẫu số 3.10 Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC), thông báo điều chỉnh lại thông tin phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế CHUYỂN ĐẾN (Thông báo phải nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng) và được sử dụng ngay hoá đơn.

 – Nếu DN không có nhu cầu sử dụng tiếp hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì:

  + Thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng

  + Thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế chuyển đi.

  + Thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế chuyển đến.

TH2: Thay đổi tên, địa chỉ công ty nhưng không có sự thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với các DN đã phát hành hoá đơn nhưng chưa sử dụng hết và trên các hoá đơn đã in sẵn tên, địa chỉ công ty thì khi có sự thay đổi về tên, địa chỉ công ty nhưng không có sự thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

 – Nếu có nhu cầu sử dụng tiếp những hoá đơn chưa sử dụng hết thì:

   + DN thực hiện đóng dấu tên và địa chỉ mới bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ cũ trên hoá đơn để tiếp tục sử dụng.

   + Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

 – Nếu không có nhu cầu sử dụng tiếp hoá đơn đã in sẵn thì: DN tiến hành thủ tục huỷ hoá đơn theo quy trình, quy định đã ban hành.

Bạn chưa biết làm thủ tục thay đổi tên công ty mời bạn tham khảo thêm: Dịch vụ thay đổi tên công ty

Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp về xử lý hóa đơn viết sai, viết thiếu mời các bạn tham khảo thêmCách xử lý hóa đơn GTGT viết sai

3.235.62.151

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn