công ty kế toán minh việt

Công ty TNHH 1 thành viên và Doanh nghiệp tư nhân có một số điểm tương đồng. Bạn đang thắc mắc nên chọn công ty TNHH một thành viên hay doanh nghiệp tư nhân để có lợi nhất?

Điểm giống nhau giữa Công ty TNHH một thành viên và Doanh nghiệp tư nhân:

- Đều được coi là những loại hình doanh nghiệp do một chủ sở hữu thành lập.

- Không có quyền về việc phát hành chứng khoán.

- Phải thay đổi chủ sở hữu khi chuyển nhượng toàn bộ vốn.


Nên chọn công ty tnhh một thành viên hay doanh nghiệp tư nhân

 

Điểm khác biệt giữa Công ty TNHH một thành viên và Doanh nghiệp tư nhân:
 

Tiêu chí

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH một thành viên

Khái niệm

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

(Theo Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014)

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

(Theo Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014)

Chủ sở hữu

Cá nhân

Tổ chức và cá nhân

Hạn chế với chủ sở hữu

- Chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân đối với mỗi cá nhân.

- Không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh khi là chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Doanh nghiệp tư nhân không được mua cổ phần hoặcquyền góp vốn thành lập; phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty cổ phần hoặc công ty TNHH.

Đối với những quyền này Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên không bị hạn chế

Vốn góp

- Tùy vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình.

- Không tách biệt tài sản của doanh nghiệp tư nhân với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Được quyền thay đổi vốn điều lệ đối với Công ty TNHH 1 thành viên

- Tài sản của công ty TNHH một thành viên và tài sản của chủ sở hữu và tách biệt

Trách nhiệm

Chịu mọi trách nhiệm vô hạn.

 

Chủ sở hữu với công ty TNHH một thành viên chịu mọi trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.

Tư cách pháp nhân

Doanh nhân tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức

Thuê người quản lý hoặc chủ sở hữu tự quản lý.

Có thể lựa chọn 01 trong 02 mô hình dưới đây :

- Tổng giám đốc và Kiểm soát viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc.

- Tổng giám đốc và Kiểm soát viên hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc.


Nên chọn Công ty TNHH một thành viên hay Doanh nghiệp tư nhân ?

-Mỗi loại hình doanh nghiệp nêu trên đều có những ưu nhược điểm riêng thông qua những phân tích trên đã có thể cho ta thấy rõ.

-Ưu điểm lớn nhất của công ty TNHH một thành viên là các quyết định được đưa ra nhanh chóng mà không cần phải mất nhiều thời gian để quyết định. Như vậy chủ sở hữu có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

-Đồng thời, chủ công ty chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình. Đây cũng là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, ít rủi ro hơn hẳn so với loại hình doanh nghiệp tư nhân.

- Công ty TNHH một thành viên với những ưu điểm vượt trội trên đang là loại hình được nhiều người lựa chọn hơn, so với doanh nghiệp tư nhân.

-Tuy nhiên trên thực tế, việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào còn tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, điều kiện cụ thể của từng chủ doanh nghiệp, cũng như tính chất.

=> Tham khảo bài viết: mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2019

 

3.226.254.115

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn