KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMiễn Thuế TNCN Cho Tiền Lương Làm Thêm Giờ, Tiền Tăng Ca

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu lao động ngày càng tăng, nhiều người lao động buộc phải làm thêm giờ hoặc tăng ca để đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, việc làm thêm giờ hay tăng ca cũng đồng nghĩa với việc người lao động phải làm việc nhiều hơn so với giờ làm việc bình thường. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong trường hợp này, pháp luật Việt Nam đã có quy định miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho phần tiền lương làm thêm giờ và tiền tăng ca.

Tiền lương làm thêm giờ: Khi nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Khái niệm tiền lương làm thêm giờ

Tiền lương làm thêm giờ là khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động khi họ làm việc ngoài giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. Điều này nhằm mục đích bù đắp cho sức lao động bị tiêu hao nhiều hơn so với ngày làm việc bình thường.

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương làm thêm giờ được tính như sau:

 • Ngày làm việc bình thường: Ít nhất bằng 150% lương giờ bình thường.
 • Ngày nghỉ hằng tuần: Ít nhất bằng 200% lương giờ bình thường.
 • Ngày nghỉ lễ, tết: Ít nhất bằng 300% lương giờ bình thường.
 • Làm việc vào ban đêm: Trả thêm ít nhất 30% lương giờ bình thường.
 • Làm thêm giờ vào ban đêm: Trả thêm 20% lương giờ bình thường.

Quy định miễn thuế TNCN cho tiền lương làm thêm giờ

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, phần tiền lương, tiền công được miễn thuế TNCN là phần trả cao hơn do làm đêm, làm thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Điều này có nghĩa là, phần tiền lương làm thêm giờ được tính theo mức cao hơn so với ngày làm việc bình thường sẽ được miễn thuế TNCN. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ và khoản tiền lương trả thêm cho người lao động để làm căn cứ miễn thuế.

mien-thue-tncn-cho-tien-luong-lam-them-gio-tien-tang-ca

Tiền tăng ca: Luật pháp Việt Nam quy định như thế nào về miễn thuế?

Khái niệm tiền tăng ca

Tiền tăng ca là khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động khi họ làm việc ngoài giờ làm việc bình thường theo yêu cầu của doanh nghiệp. Khác với tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca thường được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt, khi doanh nghiệp cần người lao động làm việc nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Quy định miễn thuế TNCN cho tiền tăng ca

Tương tự như tiền lương làm thêm giờ, phần tiền tăng ca được trả cao hơn so với ngày làm việc bình thường cũng được miễn thuế TNCN theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Doanh nghiệp cũng phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian tăng ca và khoản tiền tăng ca trả thêm cho người lao động để làm căn cứ miễn thuế.

Điều kiện để tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca được miễn thuế TNCN

Điều kiện chung

Để được miễn thuế TNCN cho phần tiền lương làm thêm giờ và tiền tăng ca, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tuân thủ đúng quy định của pháp luật lao động về thời giờ làm việc bình thường, làm thêm giờ, tăng ca và mức lương tương ứng.
 • Lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm thêm giờ, tăng ca và khoản tiền lương trả thêm cho người lao động.
 • Kê khai, khấu trừ và nộp thuế TNCN đúng quy định.

Điều kiện đối với người lao động

Người lao động phải thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động về thời giờ làm việc, làm thêm giờ, tăng ca và mức lương tương ứng. Ngoài ra, người lao động cũng phải đáp ứng các điều kiện khác để được miễn thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca phải chịu thuế TNCN

Không đáp ứng điều kiện miễn thuế

Nếu doanh nghiệp hoặc người lao động không đáp ứng các điều kiện miễn thuế TNCN cho phần tiền lương làm thêm giờ và tiền tăng ca như đã nêu ở trên, thì phần tiền này sẽ phải chịu thuế TNCN như thu nhập khác.

Vượt quá mức quy định

Nếu doanh nghiệp trả phần tiền lương làm thêm giờ hoặc tiền tăng ca vượt quá mức quy định của pháp luật lao động, thì phần vượt quá sẽ phải chịu thuế TNCN như thu nhập khác.

Trường hợp đặc biệtCó một số trường hợp đặc biệt khi tiền lương làm thêm giờ và tiền tăng ca phải chịu thuế TNCN, bao gồm:

 • Không có bảng kê chứng từ: Nếu doanh nghiệp không lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm thêm giờ, tăng ca và khoản tiền trả thêm cho người lao động, hoặc bảng kê không đúng quy định của pháp luật, thì toàn bộ khoản tiền này sẽ phải chịu thuế TNCN.
 • Sử dụng sai mục đích: Nếu tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca được trả nhưng không phải do làm việc thêm giờ hay tăng ca theo quy định, mà chỉ là hình thức trả lương thêm mà không có căn cứ công việc, thì khoản tiền này cũng sẽ phải chịu thuế TNCN.
 • Chưa kê khai đúng: Trong trường hợp doanh nghiệp hoặc người lao động không kê khai đúng, không khấu trừ và nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật, thì khoản tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca sẽ phải chịu thuế theo quy định.

Cách tính thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca

Khi tính thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ và tiền tăng ca, cần tuân thủ các quy định sau:

 1. Xác định số tiền chịu thuế: Số tiền chịu thuế là phần tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca sau khi trừ đi mức miễn thuế theo quy định của pháp luật.
 1. Áp dụng mức thuế TNCN: Sử dụng bảng thuế suất TNCN để xác định mức thuế cần nộp tương ứng với số tiền đã xác định.
 1. Tính toán số tiền thuế phải nộp: Nhân số tiền chịu thuế với mức thuế TNCN tương ứng để có số tiền thuế phải nộp cho khoản tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca đó.
 1. Kê khai và nộp thuế: Sau khi tính toán, doanh nghiệp cần kê khai và nộp thuế TNCN đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Ví dụ minh họa về tính thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca

Để minh họa cách tính thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ và tiền tăng ca, ta có ví dụ sau:

 • Nguyễn A làm thêm giờ vào ban đêm và được trả 200% lương giờ bình thường.
 • Lương giờ bình thường của Nguyễn A là 50.000 đồng/giờ.
 • Nguyễn A làm thêm 10 giờ vào ban đêm trong tháng.

Bước 1: Tính số tiền lương làm thêm giờ: 50.000 đồng/giờ x 200% = 100.000 đồng/giờ.

Bước 2: Tính số tiền lương làm thêm giờ trong tháng: 100.000 đồng/giờ x 10 giờ = 1.000.000 đồng.

Bước 3: Xác định mức miễn thuế: Theo quy định, mức miễn thuế là 4.000.000 đồng/tháng.

Bước 4: Xác định số tiền chịu thuế: 1.000.000 đồng - 4.000.000 đồng = 0 đồng (do không vượt quá mức miễn thuế).

Bước 5: Áp dụng mức thuế TNCN: Sử dụng bảng thuế suất TNCN để xác định mức thuế cần nộp.

Bước 6: Tính toán số tiền thuế phải nộp: 0 đồng x % thuế = 0 đồng.

Với ví dụ trên, Nguyễn A sẽ không phải nộp thuế TNCN cho khoản tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm trong trường hợp này.

Lưu ý khi kê khai thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca

Khi kê khai thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ và tiền tăng ca, doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau:

 • Chính xác và đầy đủ: Thông tin kê khai phải chính xác, đầy đủ theo quy định của pháp luật để tránh việc bị kiện tụng hoặc phạt.
 • Theo dõi chính sách mới: Luôn cập nhật và theo dõi các chính sách mới về miễn thuế TNCN để áp dụng đúng quy định.
 • Bảo quản chứng từ: Bảo quản chứng từ liên quan đến tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca để phục vụ kiểm tra của cơ quan thuế khi cần thiết.
 • Tính toán chính xác: Đảm bảo tính toán thuế TNCN đúng mức và nộp đúng hạn để tránh vi phạm pháp luật.

Ảnh hưởng của việc miễn thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca

Việc miễn thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ và tiền tăng ca mang lại nhiều lợi ích cho cả người lao động và doanh nghiệp, bao gồm:

 • Giảm chi phí: Người lao động được miễn thuế sẽ nhận được số tiền ròng cao hơn, giúp họ cải thiện thu nhập cá nhân.
 • Tăng động viên lao động: Việc được miễn thuế sẽ tạo động viên cho người lao động làm việc thêm giờ, tăng ca hiệu quả hơn.
 • Thúc đẩy sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp cũng được hưởng lợi khi giảm chi phí lao động thông qua chính sách miễn thuế.

Những quyền lợi của người lao động khi được miễn thuế TNCN cho tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca

Khi được miễn thuế TNCN cho tiền lương làm thêm giờ và tiền tăng ca, người lao động sẽ có những quyền lợi sau:

 • Thu nhập cao hơn: Nhận được số tiền ròng cao hơn so với trường hợp phải chịu thuế, giúp cải thiện cuộc sống.
 • Động viên làm việc: Được hưởng chính sách miễn thuế sẽ tạo động lực cho người lao động làm việc chăm chỉ, nỗ lực hơn.
 • An sinh xã hội: Thu nhập cao hơn cũng đồng nghĩa với việc đóng góp nhiều hơn cho an sinh xã hội, hệ thống bảo hiểm xã hội.

Cập nhật mới nhất về chính sách miễn thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca

Để cập nhật thông tin mới nhất về chính sách miễn thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ và tiền tăng ca, doanh nghiệp cần theo dõi các thông báo, thông tư, quyết định mới từ Bộ Tài chính, cơ quan thuế để áp dụng đúng quy định và tránh vi phạm pháp luật.

Kết luận

Trên đây là những điều cần biết về chính sách miễn thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ và tiền tăng ca theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc áp dụng đúng và hiểu rõ về quy định này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi cho người lao động mà còn giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của kinh doanh. Đồng thời, việc miễn thuế TNCN cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và cải thiện thu nhập cho người lao động.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt