công ty kế toán minh việt

Cách sử dụng Hàm COUNTBLANK trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel COUNTBLANK với cú pháp và các ví dụ.
Hàm Microsoft Excel COUNTBLANK đếm số ô trống trong một phạm vi.
 
Hàm COUNTBLANK là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm COUNTBLANK có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Cú pháp cho hàm COUNTBLANK trong Microsoft Excel là:
 
COUNTBLANK( range )
Tham số hoặc đối số
phạm vi
Phạm vi ô để đếm các ô trống.
Trả lại
Hàm COUNTBLANK trả về một giá trị số.
 
Áp dụng đối với: Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem xét một số ví dụ về hàm COUNTBLANK của Excel và khám phá cách sử dụng hàm COUNTBLANK như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ COUNTBLANK sau đây sẽ trả về:
 
=COUNTBLANK(A1:A4)
Result: 1
 
=COUNTBLANK(A1:A6)
Result: 3
 
=COUNTBLANK(A1:B4)
Result: 3

Chúc bạn thành công !

34.228.194.177

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn