công ty kế toán minh việt

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng mới nhất 2019

Cả một công trình sẽ có những lần thanh toán tạm ứng khác nhau theo từng mốc cụ thể dựa vào khối lượng công việc đã làm, đã hoàn thành từ đó có lần thanh toán giữa 2 bên. 2 bên dựa vào mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới nhất dưới đây làm căn cứ đối chiếu, so sánh, thanh toán hợp đồng.

 biên bản bàn giao thủ quỹ

 mẫu hóa đơn bán lẻ

Dịch vụ kế toán Minh Việt cung cấp tất cả các mẫu biên bản hành chính, kế toán và mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là một trong số đó. Bạn nào muốn có thêm các mẫu biên bản kế toán khác có thể comment Email tên văn bản chúng tôi sẽ gửi cho bạn.

 

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng mới nhất 2019

LInk download: biên bản nghiệm thu khối lượng

18.232.51.69

Bình luận

châu hùng nhơn
2019-10-30 11:20:09

mình cần mẫu báo cáo khối lượng thi công, ai có mẫu cho mình xin với.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn