KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu giấy uỷ quyền mới nhất 2019

Mẫu giấy uỷ quyền mới nhất 2019

Là một doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân, tập thể nào đó muốn giao nhiệm vụ, công tác, công việc cho một cá nhân nào đó cần sử dụng mẫu giấy uỷ quyền mới nhất 2019. Với mẫu giấy uỷ quyền này cá nhân được quyết định, xử lý công việc được giao trong giấy.

Như ví dụ dưới đây chúng tôi đã điền đầy đủ thông tin, lý do để uỷ quyền cho cá nhân xử lý vụ việc của tôi như dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ooo0ooo-----

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Võ Văn Quang

Chức danh: Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của  Công ty TNHH dịch vụ Quang Hà .Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 319, Phố Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội,VN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105314279

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Trần Thị Nhàn                                       

Ngày sinh: 11/08/1994

Chứng minh nhân dân số: 163205898

Do Công an Nam Định  Cấp ngày: 28/04/2010

Chỗ ở hiện tại: Số 37 ngõ 221 Vĩnh Hưng , Hoàng Mai, Hà Nội

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Lấy sổ phụ ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Hà Nội, Ngày 11 tháng 12 năm 2018

Bên ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

                 Bên nhận ủy quyền

                  (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

(Lưu ý: Nếu văn bản ủy quyền từ 2 trang trở lên Doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai)

 

Link download: giấy uỷ quyền

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt