công ty kế toán minh việt

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất năm 2019

Trong kế toán lao động thời vụ được tất cả các doanh nghiệp sử dụng vậy mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất năm 2019 giúp bạn tạo ra các bạn hợp đồng thời vụ nhanh chóng. Đôi khi các doanh nghiệp cũng phải chế nhiều bản hợp đồng thời vụ để giảm các khoản chi phí doanh nghiệp.

Một nhân viên thời vụ được định nghĩa trong các quy định cuối cùng là một nhân viên được tuyển dụng vào một vị trí mà việc làm hàng năm theo thông lệ là ba tháng hoặc ít hơn. tháng hoặc ít hơn nên bắt đầu trong cùng một phần của năm, chẳng hạn như mùa hè hoặc mùa đông...tối đa 1 năm không quá 6 tháng đối với 1 người/năm.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
óóó----------

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2019

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: 002MV/HĐLĐ/Q1

Chúng tôi, một bên là Bà: ĐỖ THỊ MAI                           Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ:  GIÁM ĐỐC

Đại diện cho (1): CÔNG TY: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HTC VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Đông, xóm Bến, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Và một bên là Ông: LÊ VĂN LĨNH                                        Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày 14 tháng 07 năm 1980 tại: Xuân Đỉnh – Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Chung cư C2 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Số CMTND:100739510cấp ngày 26/10/2013 tại Công an:TP Hà Nội

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

 • Loại hợp đồng lao động (3): Hợp đồng lao động thời vụ
 • Từ ngày 03 tháng 01năm 2019 đến ngày 29 tháng 03 năm 2019
 • Địa điểm làm việc (4): tại Công ty TNHH công nghiệp HTC Việt Nam
 • Chức danh chuyên môn: Kỹ sư
 • Chức vụ (nếu có):
 • Công việc phải làm (5): [Theo sự điều động của người quản lý] Công ty

Điều 2: Chế độ làm việc:

 • Thời giờ làm việc (6): [8h/ngày]
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: [Căn cứ theo công việc thực tế]

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.
 • Mức lương chính hoặc tiền công (8): 7615385đ/tháng (đã bao gồm: BHXH, BHYT, BHTN).
 • Hình thức trả lương: tiền mặt
 • Phụ cấp gồm (9): phụ cấp ăn trưa
 • Được trả lương: vào các ngày
 • Tiền thưởng: [Theo tình hình tài chính của công ty]
 • Chế độ nâng lương: [Tùy theo thể hiện công việc của từng người] và quy chế công ty.
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): [Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày]...
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): [Người lao động tự đóng]
 • Chế độ đào tạo (11): [Không]
 • Những thoả thuận khác (12):

2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...).
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng

 • Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng
 • Chấm dứt trước thời hạn
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Điều 6. Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm2017. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày 03 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Link download: hợp đồng lao động thời vụ

34.228.194.177

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn