KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánNên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

Dưới đây là so sánh và phân biệt giữa công ty TNHH (Công ty TNHH - Trách nhiệm Hữu hạn) và công ty cổ phần (Công ty CP - Cổ Phần) để giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai loại hình công ty này:

4 điểm giống nhau giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

Cả công ty TNHH và công ty cổ phần có những điểm chung sau:

 1. Thành viên/Cổ đông: Cả hai loại hình công ty đều cho phép cá nhân hoặc tổ chức trở thành thành viên hoặc cổ đông của công ty.

 2. Tư cách pháp nhân: Cả hai đều có tư cách pháp nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tức là họ có quyền, nghĩa vụ, và trách nhiệm pháp lý độc lập với các thành viên hay cổ đông.

 3. Trách nhiệm thuế và lao động: Cả hai đều có trách nhiệm đóng thuế, trách nhiệm với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

 4. Trách nhiệm về nợ: Tất cả thành viên hoặc cổ đông trong cả hai loại hình công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

Phân biệt và so sánh sự khác nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần

 1. Số lượng thành viên/Cổ đông:

  • Công ty TNHH: Có hai loại hình:

   • TNHH 1 Thành viên: Chỉ có một thành viên.
   • TNHH 2 Thành viên trở lên: Có từ 2 - 50 thành viên góp vốn.
  • Công ty cổ phần: Có ít nhất 3 cổ đông sáng lập và không có hạn chế về số lượng cổ đông sau này.

 2. Vốn điều lệ:

  • Công ty TNHH: Vốn điều lệ được chia theo tỷ lệ phần trăm góp vốn của các thành viên trong công ty.
  • Công ty cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần tương đương với tỷ lệ vốn góp của các cổ đông, gọi là cổ phần.
 3. Cơ cấu tổ chức:

  • Công ty TNHH: Có quyền lựa chọn cách tổ chức quản trị và hoạt động theo hai mô hình khác nhau.
  • Công ty cổ phần: Có cấu trúc quản trị rõ ràng hơn với hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, ban kiểm soát, tổng giám đốc hoặc giám đốc.
 4. Huy động vốn:

  • Công ty TNHH: Không được phép phát hành cổ phần như công ty cổ phần. Huy động vốn thông qua việc tăng vốn từ các thành viên hiện có hoặc tiếp nhận vốn góp mới từ thành viên mới.
  • Công ty cổ phần: Có thể phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác để huy động vốn.
 5. Chuyển nhượng vốn:

  • Công ty TNHH: Chỉ được chuyển nhượng vốn cho người không phải thành viên nếu các thành viên khác không mua.
  • Công ty cổ phần: Cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần cho bất kỳ ai, và việc này cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

Lựa chọn giữa công ty TNHH và công ty cổ phần phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô kinh doanh, mục tiêu phát triển, khả năng huy động vốn, cấu trúc quản trị và định hình tương lai của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có quy mô lớn và muốn điều chỉnh vốn thông qua việc phát hành cổ phần, thì công ty cổ phần là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu quy mô hoạt động nhỏ và không có kế hoạch phát hành cổ phần, công ty TNHH có thể là lựa chọn tốt hơn để đơn giản hóa thủ tục pháp lý và quản trị.

>> Xem thêm >> dịch vụ thành lập công ty

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt