công ty kế toán minh việt

Mã số thuế công ty tnhh HTT HD Mã số thuế: 0801261204 Địa chỉ: Khu dân cư Tiền Trung, Phường Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 
CÔNG TY TNHH HTT HD
Mã số thuế: 0801261204 
Địa chỉ: Khu dân cư Tiền Trung, Phường Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoàn
Ngày cấp giấy phép: 01/10/2018
Ngày hoạt động: 28/09/2018
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830  
2 Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước   78301
3 Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài   78302
4 Đại lý du lịch   79110
5 Điều hành tua du lịch   79120
6 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch   79200
7 Hoạt động bảo vệ cá nhân   80100
8 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn   80200
9 Dịch vụ điều tra   80300
10 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp   81100
11 Vệ sinh chung nhà cửa   81210
12 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác   81290
13 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan   81300
14 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp   82110
15 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531  
16 Giáo dục trung học cơ sở   85311
17 Giáo dục trung học phổ thông   85312

 

34.204.168.209

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn