KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu biên bản huỷ hợp đồng mới nhất 2019

Mẫu biên bản huỷ hợp đồng mới nhất 2019

Với những hợp đồng 2 bên đã ký kết với nhau về hợp tác, làm ăn cung ứng cho nhau...nhưng đột nhiên bạn kiểm tra thấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ không đáp ứng được đúng hợp đồng đã ký kết...nên bạn muốn huỷ hợp đồng kinh tế đã ký bạn cần đến mẫu biên bản huỷ hợp đồng mới nhất dưới đây..rồi cả 2 bên thống nhất các phương án huỷ hợp đồng và đưa ra công chứng đôi bên để huỷ hợp đồng kinh tế đã ký.

 mẫu bàn giao quỹ tiền mặt

 mẫu văn bản giải trình

Dịch vụ kế toán Minh Việt đơn vị hàng đầu hiện nay làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp. Bất kỳ nhu cầu nào của doanh nghiệp như: dịch vụ làm bctc, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ hoàn thuế gtgt, dịch vụ trọn gói hàng tháng được chúng tôi đáp ứng đầy đủ.

TEL: 0972 868 960 - Ms Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

     Hôm nay, ngày......tháng......năm ………, tại trụ sở ......... Phòng công chứng …........... tỉnh Bình Dương, chúng tôi gồm:

     Bên A

     Bên B

-NỘI DUNG THỎA THUẬN:

Hai bên tự nguyện thỏa thuận hủy hợp đồng ……………………………………

được phòng Công chứng … Bình Dương chứng nhận hợp đồng …………. số …….. Quyển số ….TP/CC - SCC/HĐGD ngày ………...

     Lý do :

Hai bên cam kết :

- Khi hợp đồng hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng ....

có hiệu lực thì bên B sẽ giao lại toàn bộ các giấy tờ liên quan đến việc ..

 cho bên A.

- Hai bên A và B đồng ý giao trả cho nhau những gì mà hai bên đã nhận của nhau trước đây và cam kết không thắc mắc khiếu nại gì về sau.

- Hai bên cam kết chưa dùng hợp đồng ................. đã ký để giao dịch với bất cứ hình thức nào.

- Việc hủy hợp đồng ............ do hai bên tự nguyện bàn bạc thoả thuận và đồng ý ký tên vào hợp đồng này.

- Hợp đồng này được lập thành ..... bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi  bên giữ ...... bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng.

BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

            Ngày …………. (ngày , tháng , năm bằng chữ….), tại trụ sở Phòng công chứng .......................,

     Tôi ……………, công chứng viên, Phòng Công chứng ..............

CHỨNG NHẬN

 

     - Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng .....................

được giao kết giữa:

Bên A

Bên B

  • Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng. 
  • Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  • Mục đích, nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
  • Tại thời điểm công chứng, các bên cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ và tài sản liên quan đến việc công chứng là có thật và các bên không đề nghị Công chứng viên xác minh hoặc yêu cầu giám định;
  • Các bên đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký (điểm chỉ) vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi. Chữ ký (dấu điểm chỉ) trong hợp đồng đúng là chữ ký và dấu điểm chỉ của các bên.
  • Hợp đồng này được làm thành .. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ .... trang), giao cho:
    • Bên A: ... bản chính.
    • Bên B: .... bản chính.

Lưu một bản chính tại  Phòng Công chứng ..............

Số công chứng …..   Quyển số ….TP/CC - SCC/HĐGD.

Phí công chứng: ........ đồng.

CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Link download: mẫu biên bản huỷ hợp đồng

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt