KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu giấy đi đường Mẫu số 04 - LĐTL 2019

Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04 - LĐTL 2019

Bạn đã được công ty, doanh nghiệp, giám đốc cử đi công tác xa nhà bao giờ chưa ? Nếu chưa có thể do bạn chưa làm hết sức mình chưa nhận được sự quan tâm, chú ý của giám đốc, quản lý của mình..nếu đi rồi chắc chắn bạn đã từng thấy, từng sử dụng, từng ký vào Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04 - LĐTL 2019 này rồi.

 mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị đầu vào

 thông tư 96/2015/tt-btc file word

Với Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04 - LĐTL 2019 vừa để thông kê các khoản chi tiêu cho mình, nơi đi và nơi đến, các chi phí phát sinh...sau này làm căn cứ đối chiếu với công ty..nhận lại khoản tiền mà công ty đồng ý chi cho bạn khi đi công tác..Dưới đây là nguyên bản Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04 - LĐTL 2019 :

Đơn vị:...........

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Mẫu số: 04 - LĐTL

Bộ phận: .......

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=========&=========

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

 

 

 

Số: .........................

Cấp cho:.............................................................................................................

Chức vụ: :...........................................................................................................

Được cử đi công tác tại: :...................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số........ ngày........ tháng........ năm........

Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm.............................

                                                                    Ngày...... tháng...... năm......

                                                                                        Người duyệt

                                                                                  (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................đ

Công tác phí.................đ

Cộng.............................đ

 

 

Nơi đi

 

Ngày

 

Phương

 

Độ dài

 

Số ngày

 

Lý do

 

Chứng nhận

 

Nơi đến

 

tiện

chặng

công

lưu trú

của cơ quan

 

 

 

sử dụng

đường

tác

(Ký tên, đóng dấu)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

- Vé người.........................................vé

 

x......................đ = .............................đ

- Vé cước ......................................... vé

x......................đ = .............................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại....... vé

x......................đ = .............................đ

- Phòng nghỉ......................................vé

x......................đ = .............................đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng.............................................đ

2- Phụ cấp lưu trú:

 

Tổng cộng ngày công tác:..............................................đ

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Duyệt

 

Số tiền được thanh toán là:..........................

Người đi công tác

Phụ trách bộ phận

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Trên đây chỉ là một nghiệp kế toán nho nhỏ mad thôi..nếu bạn có thời gian rảnh hay đang quan tâm đế vấn đề sau mời bạn tham khảo dưới đây: dịch vụ kế toán ở hải phòng &&& dịch vụ hoàn gtgt nhập khẩu

Link download: mẫu giấy đi đường 2019

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt