KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu số: 02 - LĐTL bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên

Mẫu số: 02 - LĐTL bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên

Sau khi bạn đã sử dụng đến 2 mẫu biên bản trên đó là: Mẫu bảng chấm công, bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200/BTC ban hành là lúc bạn sử dụng đến bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên, cho công nhân, cho người lao động của doanh nghiệp...Dưới đây là nguyên bản Mẫu số: 02 - LĐTL bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên được bct ban hành kèm theo thông tư 200/BTC nhé:

 mẫu thư xác nhận công nợ

 biên bản đối chiếu khối lượng

Đơn vị:...................

 

Mẫu số: 02 - LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

               Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

     Số:...............

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng..........năm...........

 

 

Số TT

 

 

 

Họ và tên

 

 

Bậc lương

 

 

Hệ số

 

Lương

sản phẩm

 

Lương

thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương

 

Phụ cấp thuộc

 

Phụ cấp khác

 

 

Tổng số

 

Tạm ứng kỳ I

 

Các khoản

phải khấu trừ vào lương

 

Kỳ II

được lĩnh

 

 

 

 

Số SP

Số tiền

Số công

Số tiền

Số công

Số tiền

quỹ lương

BHXH

...

Thuế TNCN phải nộp

 

Cộng

Số tiền

Ký nhận

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):...................................................................................

 

 

Ngày....tháng....năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

                               (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 
Với mong muốn tạo cho các bạn sinh viên kế toán nguồn tài nguyên, kiến thức bao la của kế toán một nơi uy tín tìm hiểu các thông tư, nghiệp vụ kế toán hàng đầu hiện nay...về kế toán doanh nghiệp mời bạn tham khảo thêm một số thông tin như sau: mẫu hoá đơn bán lẻ hàng hoá  &&  cách xác định các khoản lỗ trên tờ khai thuế tndn
 

Link download: Bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt