công ty kế toán minh việt

Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT 2019

Điều chỉnh thông tin trên sổ bhxh hay bảo hiểm y tế chỉ áp dụng được với người đã tham gia bhxh và bhyt có những thông tin trên thẻ, trên sổ bị sai lệch với giấy tờ tuỳ thân như: CMTND hay sổ hộ khẩu..ghi sai các chỉ tiêu như: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, địa chỉ, quê quán...người lao động được phép điều chỉnh thay đổi thông tin.

 mẫu biên bản bàn giao xe ô tô đã qua sử dụng

 mẫu biên bản bàn giao công việc thủ quỹ

Dưới đây là Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT 2019 có đầy đủ chi tiết, link download phía dưới các bạn có thể download về sử dụng ngay. Chúng tôi có hướng dẫn đầy đủ chi tiết.

 

Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

 TỜ KHAI
THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đi thông tin)

I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: 10 / 10 / 1997 . Giới tính: NỮ

[04]. Quốc tịch VIỆT NAM [05]. Dân tộc: KINH

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): Hoàng Liệt

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): Hoàng Mai [06.3]. Tỉnh (Tp): Hà Nội

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: Số 20 Đường Nguyễn Hữu Thọ

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): Hoàng Liệt [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): Hoàng Mai [07.4].Tỉnh (Tp):Hà Nội

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: 82372732323 [09]. Số điện thoại liên hệ:     0986232322

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ i với trẻ em dưới 6 tuổi): Nguyễn Thị C

[11]. Mức tiền đóng: 600.000 VNĐ [12]. Phương thức đóng: Tiền Mặt

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):         

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):......................................................

[02]. Ngày, tháng, năm sinh:........ /...... /...... [03]. Mã số BHXH:....

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:.....................................................

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): .........................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
………, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


 

LInk download   Mẫu TK1-TS

 

3.94.129.211

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn