KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách sử dụng hàm excel AVEDEV

Cách sử dụng hàm excel AVEDEV

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel AVEDEV với cú pháp và các ví dụ.
Hàm Microsoft Excel AVEDEV trả về mức trung bình của độ lệch tuyệt đối của các số được cung cấp.
Hàm AVEDEV là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm AVEDEV có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Cú pháp cho hàm AVEDEV trong Microsoft Excel là:
 
AVEDEV( number1, [number2], ... [number_n] )
Tham số hoặc đối số
số thứ 1, số 2, ... số thứ
Giá trị số có thể là số, dải ô , mảng hoặc tham chiếu được đặt tên theo số. Có thể có tối đa 30 giá trị được nhập.
Trả lại
Hàm AVEDEV trả về một giá trị số.

Loại chức năng

Hàm bảng tính (WS)
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem xét một số ví dụ về hàm AVEDEV của Excel và khám phá cách sử dụng hàm AVEDEV như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ AVEDEV sau đây sẽ trả về:
 
=AVEDEV(B2, B3)
Result: 1.65
 
=AVEDEV(B3, B5, 45)
Result: 17.2
 
=AVEDEV(B2:B6)
Result: 61.504
 
Chúc bạn thành công !

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt