KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09 - TT - Thông tư 133/btc

Mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09 - TT - Thông tư 133/btc

Là kế toán viên thì mọi khoản chi tiêu hay thu vào đều được ghi lại một cách đầy đủ, chi tiết, lưu trữ cẩn thẩn các phiếu thu, phiếu chi đó làm căn cứ điếu chiếu sau nếu các sảy ra chuyển gì đó không hay..với mẫu bảng kê chi tiền này cũng vậy là chứng từ để so sánh đối chiếu với đơn vị khác, với giám đốc của mình.

 

Nếu bạn chưa biết cách điền các thông tin trên mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09 - TT thì các bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn ghi trên phiếu thu tiền dưới đây.

 biên bản giải trình

 mẫu hóa đơn bán lẻ bản word

Đơn vị: Công Ty TNHH Kế Toán Minh Việt

Bộ phận: Kế Toán

Mẫu số 09 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày 20 tháng 07  năm 2018

Họ và tên người chi: Vương Thị Tú Anh

Bộ phận (hoặc địa chỉ): Kế Toán Viên

Chi cho công việc: Thanh toán hợp đồng HĐ 03/ĐH

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 

 

 

01

 

 

HĐ 03/ĐH

20/07/2018

Thanh toán tiền hợp đồng HĐ 03/ĐH

20.000.000 VNĐ

 

 

 

Cộng

20.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn.

(Kèm theo HĐ 03/ĐH chứng từ gốc).

 

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Xu thể hiện nay các doanh nghiệp thay vì thuê kế toán thì sẽ là xu hướng thuê các đơn vị làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp..và Kế Toán Minh Việt hiện đang cung cấp rất nhiều gói dịch vụ kế toán cho các khu vực như: dịch vụ kế toán thuế ở bắc ninh && dịch vụ kế toán trọn gói ở hà đông
 

Link download kèm theo: Mẫu bảng kê chi tiền

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt