KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03 - LĐTL 2019

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03 - LĐTL 2019

Có thưởng thì phải có phạt như vậy mới tạo được động lực phấn đấu cho anh em nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp làm tốt hơn vai trò công việc của mình... Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng ..tuy nhỏ nhưng động lực rất lớn..vậy kế toán doanh nghiệp sẽ được khoản tiền thưởng đó và đâu..chính là vào Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03 - LĐTL 2019 này chứ đi đâu.

 biên bản bàn giao xe ô tô

 mục tiêu nghề nghiệp

Dưới đây là nguyên bản Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03 - LĐTL 2019 được BTC ban hành mời bạn tham khảo:

Đơn vị:...................

 

Mẫu số 03 - LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

                            Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

                                                             Quý.....năm....                                              Số:................

 

STT

Họ và tên

Chức

Bậc

Mức thưởng

Ghi

 

 

vụ

lương

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

chú

A

B

C

1

2

3

D

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

x

 

 

      Tổng số tiền (Viết bằng chữ):..........................................................

 

Ngày... tháng... năm......

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Là người đi trước trong công việc kế toán của doanh nghiệp. KẾ TOÁN MINH VIỆT luôn luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình tới các bạn kế toán, các bạn yêu thích kế toán những kinh nghiệm của mình..dưới đây bạn có thể tham khảo : Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân  && dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán 2019

Link download: bảng thanh toán tiền thưởng

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt