KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu biên bản kiểm phiếu mới nhất năm 2019

Mẫu biên bản kiểm phiếu mới nhất năm 2019

Công ty bạn bao lâu thì họp một lần ? có liên tục đề xuất hay đề bạt ai thay thế, làm chức vụ nào đó hay không ? Đôi khi tín nhiệm một ai đó nhưng muốn mọi thứ minh bạch công tâm các bạn làm cuộc bỏ phiếu kín..sau khi kiểm phiếu chúng ta cần mẫu biên bản kiểm phiếu để ghi chép số lượng người bầu cử cho đồng a hay đồng chí b, c là bao nhiêu, tỷ lệ chiếm bao nhiêu %.

 

Ví dụ dưới đây là mẫu biên bản kiểm phiếu tín nhiệm đồng chí A là trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt với 5 đồng chí được ứng cử nhưng trưởng phòng chỉ có 1.

 mẫu 08 thông tư 95

 thủ tục chốt sổ bhxh 2019

Bạn có thể download theo link phía dưới cùng bài viết nhé.

                 

Bộ phận Kinh Doanh

 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN MINH VIỆT

Hà Nội , ngày … tháng … năm 2013

 

 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Tín nhiệm cho người làm trưởng phòng

 

Hôm nay, vào hồi …….giờ ……ngày …. tháng ….. năm 2013.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

  1. Đ/c …………………………………..: Trưởng ban
  2. Đ/c …………………………………..: Thư ký
  3. Đ/c …………………………………..: Thành viên

 

Tiến hành kiểm phiếu bầu tín nhiệm cho người viết lý lịch xin vào Đảng

- Số phiếu phát ra: ………

- Số phiếu thu về: ……….

- Số phiếu hợp lệ: ……….

- Số phiếu không hợp lệ: ……….

 

Qua kiểm phiếu kết quả như sau:

 

  1. Đ/c ………………………………. (……. phiếu/ …….. phiếu, tỉ lệ ………..% )
  2. Đ/c ………………………………. (……. phiếu/ …….. phiếu, tỉ lệ ………..% )
  3. Đ/c ………………………….…… (……. phiếu/ …….. phiếu, tỉ lệ ………..% )
  4. Đ/c ………………………….…… (……. phiếu/ …….. phiếu, tỉ lệ ………..% )
  5. Đ/c ………………………….…… (……. phiếu/ …….. phiếu, tỉ lệ ………..% )

 

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước chi Đoàn và làm căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.

 

T/M BAN KIỂM PHIẾU

(Ký tên)

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Ký tên)

 

 

Link download: biên bản kiểm phiếu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt