công ty kế toán minh việt

Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế 2019

Nếu doanh nghiệp bạn cần phải điều chỉnh một số thông tin đăng ký thuế cho doanh nghiệp..thì mẫu Mẫu số: 08-MST là mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế 2019 sẽ giúp bạn làm những việc đó.

Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)
 

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân:CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI ABC

Mã số thuế:230102982

Địa chỉ trụ sở chính:Số nhà xx,Ngõ 15, Khu phố Thịnh Lang, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn , Tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:
 

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I. Điều chỉnh thông tin

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,... và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tài khoản:

433100003xx815

Mở tại:Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 

 

 

 

Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  ...   

 

.................., ngày ....... tháng ..... năm .........

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Link download: Mẫu số: 08-MST

34.228.194.177

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn