công ty kế toán minh việt

Mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động

Việc hoãn hợp đồng lao động hiện nay tương đối phổ biến tại các doanh nghiệp. Nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng xuất phát từ 1 phía đó chính là người lao động. Ví dụ như: người lao động thực hiện các nghĩa vụ quân sự với nhà nước, người lao động bị tạm giữ, tạm giam, hay người lao động mang thai...do không có khả năng thực hiện được nôt phần hợp đồng còn lại. Lúc này bắt buộc người lao động có mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với doanh nghiệp là chủ sử dụng lao động để bố trí, sắp xếp người thay thế.

 20-đk-tct

 mục tiêu nghề nghiệp

Việc ghi, điền đầy đủ các thông tin trên Mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động cũng không có gì khó khăn, rất đơn giản là khác. Dưới đây chúng tôi sẽ có hướng dẫn chi tiết cách điền đầy đủ thông tin cho người lao động làm theo, có thể copy luôn cho nhanh. Link download mẫu đơn này ở cuối bài viết.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty ……………..

 

Tên tôi là: .....................................................................................................................................

Sinh ngày: ....................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ............................................................................................................................

Số CMTND/ CCCD: ……….cấp ngày............................. tại......................................................

Số điện thoại: ...............................................................................................................................

Lý do xin tạm hoãn:

 Vào Ngày ….tháng …năm …, Công ty ……….đã ký kết Hợp đồng số….. với tôi, không xác định thời hạn/có thời hạn… tháng vào vị trí ……………..

Nhưng hiện nay, vì........................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................      Do đó tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng số………. từ ngày …. tháng …năm ….đến ngày…tháng… năm .... Do đó tôi viêt đơn này kính đề nghị công ty …….cho phép tôi được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động  số …kể từ ngày … tháng …năm …

Các điều khoản cụ thể liên quan đến việc tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động sẽ được quy định rõ trong thỏa thuận tạm hoãn Hợp đồng lao động hoặc một văn bản khác do hai bên chấp nhận thuận thông qua.

Kính mong ban lãnh đạo công ty xem xét và chấp thuận yêu cầu của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

 

                                ……, ngày …tháng … năm 20…

                                               Người làm đơn

                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Link download: đơn xin tạm hoãn 

 

Bạn nên xem thêm: thủ tục đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán  && thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

3.237.71.23

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn